חיילים

קריטריונים ונהלים לשחקנים מתגייסים ולשחקנים בעלי מעמד ספורטאי בצבא

כתב התחייבות דיווח - מתגייסים

בקשה להכרה במעמד ספורטאי עבור חיילים/מתגייסים ללא מעמד ספורטאי

דיווח תכנית מקצועית עבור חיילים/מתגייסים בעלי מעמד ספורטאי

הקלטת כנס חיילים ומתגייסים של איגוד הטניס בזום 8.12.2021