חדשות האתר

איגוד הטניס משתתף בצערו של אמיר חדד בשל מות אביו

איגוד הטניס בישראל משתתף בצער אמיר חדד בשל מות אביו מאיר.

שלא תדעו עוד צער.

יושבים שבעה ברח׳ צה״ל 3/ג רמלה.