Jerusalem Volvo Challenger יתקיים במאי בירושלים: משקיף מה-ATP הגיע לאשר את המתקן

ולרי לוטקוב, משקיף מטעם ה-ATP, הגיע לישראל על מנת לאשר את המרכז לטניס בישראל – ירושלים, המתקן בו יתקיים הטורניר Jerusalem Volvo Challenger במאי הקרוב. מדובר בטורניר גברים על סך פרסים של 60,000 דולר, כאשר במקביל יתקיים גם טורניר נשים על סך פרסים של 25,000 דולר ע"ש מרג'ורי שרמן.

בפגישה נכחו מורן לביא – מנהלת מחלקת תחרויות, איציק קורנפיין – מנהל אגף הספורט, יונה יאיר – מתאמת התחרות, המשקיף ולרי לוטקוב, אילן גרין – מנהל אירועי הספורט בעיריית ירושלים, מוריס אוחיון – מנהל מרכז הטניס בירושלים, שי שיטרית ממנהל הספורט ודימה לייפמן – מנהל מחלקת התחרויות של המרכז לטניס בישראל.

כתבות נוספות