ISROTEL CIRCUIT WEEK 1

תחרות גברים על סה''כ פרסים 10000 דולר מתחילה בסוף שבוע באילת. ההרשמה למוקדמות תהיה במשרד התחרות הסמוך למלון ספורט בין השעות 16:00-18:00 ביום שישי – 22/01/2010.
ההרשמה הינה אישית, לא ניתן להרשם בטלפון. מחיר ההרשמה הינו 150 ש''ח במזומן או בצ'ק בלבד.
הזמנת חדרים דרך מתאמת תחרות – יונה בטלפון: 0545408074

SINGLES QUALIFYING DRAW

SINGLES MAIN DRAW

DOUBLES MAIN DRAW

השבוע תתקיים תחרות לאומית על כרטיס חופשי לתחרות מספר שתיים מסבב ישרוטל המיועדת לכל השחקנים שלא קיבלו כרטיס חופשי לבית הגמר בשבוע הראשון. ההרשמה לתחרות תהיה פתוחה במשרד התחרות באילת בימים ראשון ושני, ניתן גם להרשם לטלפון – 0574455014. התחרות תהווה גם מדד למתן כרטיסים חופשיים למוקדמות. התחרות תתחיל ביום רביעי או חמישי – תלוי במספר המשתתפים.

הגרלה ולוח זמנים

כתבות נוספות