ITF רעננה S400 פברואר 2022

ההרשמה פתוחה לחברי איגוד הטניס בעלי אייטניס בתוקף

מוקדמות התחרות

מידע כללי

מקומות התחרות

לא נמצאו מיקומים

בית הגמר

מידע כללי

מועדי המשחקים: 18 עד 26 בפברואר 2022

מועד אחרון להרשמה: 11/02/2022 - בשעה 12:00

מועד פרסום הגרלות ולוחות זמנים: יקבע בהמשך

מקומות התחרות

קטגורית גיל: מגיל 30
שם המועדון: מרכז הטניס העירוני רעננה
כתובת: יאיר שטרן 5, רעננה
פרטי יצירת קשר: רוני גרין 050-5558533

רשימת משתתפים, הגרלות ולוחות זמנים, נהלים ורישום

ניתן לשחק עד 3 קטגוריות בכל תחרות.
דמי ההרשמה 175 שקלים במועד הרישום בלבד (כולל IPIN).
יש להירשם לאתר ה-IPIN במקביל להרשמה לאיגוד.

רשימת משתתפים (14/2 10:30)

ההגרלות ולוחות הזמנים

רישום באתר ה-ITF

רישום לתחרות בלוגליג

רישום לאיגוד הטניס

רשימת הנרשמים

נא לוודא בדיקה רפואית בתוקף ורישום שחקן לאיגוד הטניס.

ניתן לפנות לאילנה בנושא ההרשמה לכתובת מייל ilana@ita.co.il.

הגרלות בית הגמר