ITF רעננה S200 יוני 2021

ההרשמה פתוחה לחברי איגוד הטניס בעלי אייטניס בתוקף

מוקדמות התחרות

מידע כללי

מקומות התחרות

לא נמצאו מיקומים

בית הגמר

מידע כללי

מועדי המשחקים: 25 ביוני עד 3 ביולי 2021

מועד אחרון להרשמה: 15 ביוני בשעה 12:00

מועד פרסום הגרלות ולוחות זמנים: 22 ביוני 2021

מקומות התחרות

קטגורית גיל: מגיל 30
שם המועדון: מרכז הטניס העירוני רעננה
כתובת: יאיר שטרן 5, רעננה
פרטי יצירת קשר: רוני גרין 050-5558533

רשימת משתתפים, הגרלות ולוחות זמנים, נהלים ורישום

רשימת המשתתפים תתעדכן בהמשך.
ניתן לשחק עד 3 קטגוריות בכל תחרות.
דמי ההרשמה 175 שקלים במועד הרישום בלבד (כולל IPIN).

ההגרלות ולוחות הזמנים

רישום באתר ה-ITF

רישום לתחרות בלוגליג

רישום לאיגוד הטניס

רשימת הנרשמים נכון ל-17.6

נא לוודא בדיקה רפואית בתוקף ורישום שחקן לאיגוד הטניס.

ניתן לפנות לאילנה בנושא ההרשמה לכתובת מייל ilana@ita.co.il.

הגרלות בית הגמר

יפורסם בקרוב