Search
Close this search box.

לאומית מאסטרס חיפה-עכו ספטמבר 2024

ההרשמה פתוחה לחברי איגוד הטניס בעלי אייטניס בתוקף

מוקדמות התחרות

מידע כללי

מקומות התחרות

לא נמצאו מיקומים

בית הגמר

מידע כללי

מועדי המשחקים: 13 - 28 בספטמבר 2024

מועד אחרון להרשמה: 8 בספטמבר 2024 עד השעה 12:00

מקומות התחרות

קטגורית גיל: מגיל 18
שם המועדון: מרכז הטניס חיפה/עכו
כתובת: מרכז הטניס חיפה. רחוב צביה ויצחק 2 חיפה/מרכז הטניס עכו. רחוב שלום הגליל 3 עכו.
פרטי יצירת קשר: חיפה - ערן דנק, עכו - זהבה בוארון

רשימת משתתפים, הגרלות ולוחות זמנים, נהלים ורישום

מועד התחרות 13 – 28 בספטמבר 2024

בתחרות ישחקו רמות א', ב' ו – ג' מגיל 18 ועד 80+
קטגוריות: יחידים, זוגות וזוגות מעורבים

המשחקים ישוחקו בעיקר בסופי השבוע, אך יתקיימו גם משחקים בימי חול.

מיקום המשחקים (חיפה/עכו) ייקבע בהתאם לקטגוריית המשחק (ייקבע בהמשך על פי הנרשמים) או בהתאם להחלטה משותפת של השחקנים בכל משחק.

תינתן גמישות לשחק גם מחוץ לחיפה/עכו בכפוף לאישור מנהל התחרות.

טקס הסיום מתוכנן ליום שבת ה 28.9 בשעות הצהריים

מקום התחרות:

מרכז הטניס חיפה, כתובת: רח' צביה ויצחק 2 חיפה.
מרכז הטניס עכו, כתובת: רח' שלום הגליל 3 עכו.

לשאלות ניתן לפנות ל:

נציג ועדת המאסטרס: דני פרקלסקי 050-4545812

לאילנה בנושא ההרשמה לכתובת מייל ilana@ita.co.il

מנהל התחרות: חיפה – ערן דנק, עכו – זהבה בוארון

גמר ההרשמה עד יום א', ה – 8 בספטמבר 2024 בשעה 12:00

ניתן להירשם באפליקציית לוגליג או באתר איגוד הטניס

נא  לוודא רישום לאיגוד הטניס ובדיקה רפואית בתוקף

הגרלות בית הגמר

יפורסם בקרוב

דילוג לתוכן