ITF רמת השרון S400

ההרשמה פתוחה לחברי איגוד הטניס בעלי אייטניס בתוקף

מוקדמות התחרות

מידע כללי

מקומות התחרות

לא נמצאו מיקומים

בית הגמר

מידע כללי

מועדי המשחקים: 18 עד 22 בפברואר 2021

מועד אחרון להרשמה: 11 בפברואר 2021

מועד פרסום הגרלות ולוחות זמנים: 16 בפברואר 2021

מקומות התחרות

קטגורית גיל: מגיל 30
שם המועדון: מרכזי הטניס והחינוך בישראל רמה"ש
כתובת: דרך הטניס רמת השרון
פרטי יצירת קשר: סרינה רפאלוב 054-2090867

רשימת משתתפים, הגרלות ולוחות זמנים

ניתן לשחק עד 3 קטגוריות בכל תחרות.
דמי ההרשמה 175 ₪ במועד הרישום בלבד (כולל IPIN).

רישום באתר ה-ITF

לשאלות נוספות לפנות למזכירת הוועדה במייל בלבד sarina@ita.co.il

הגרלות בית הגמר