Search
Close this search box.

ארצית פסח 2022

ההרשמה פתוחה לחברי איגוד הטניס בעלי אייטניס בתוקף

מוקדמות התחרות

מידע כללי

מועדי המשחקים: 25 עד 27 במרץ 2022

מועד אחרון להרשמה: 20 במרץ 2022

פרסום רשימת המשתתפים: 21 במרץ 2022

מועד פרסום הגרלות ולוחות זמנים: 23 במרץ 2022 החל משעה 16:00

דמי השתתפות: 150 ש"ח

מקומות התחרות

קטגוריית גיל: בנות ובנות 12, 14
שם המועדון: מרכז הטניס רמת השרון
כתובת: דרך הטניס 6 רמה"ש
פרטי יצירת קשר: 03-6456666
קטגוריית גיל: בנים 10, 16, 18 ובנות 10, 16, 18
שם המועדון: מועדון הטניס רעננה
כתובת: רח' יאיר שטרן 3 רעננה
פרטי יצירת קשר: 09-7743828

בית הגמר

מידע כללי

מועדי המשחקים: 7 עד 14 באפריל 2022

מועד אחרון להרשמה: 20 במרץ 2022

מועד פרסום הגרלות ולוחות זמנים: יפורסם בהמשך

דמי השתתפות: 150 ש"ח

מקומות התחרות

קטגורית גיל: בנים 10, 16, 18 ובנות 16
שם המועדון: מועדון הטניס רעננה
כתובת: רח' יאיר שטרן 3 רעננה
פרטי יצירת קשר: 09-7743828
קטגורית גיל: בנים 12, 14 ובנות 10, 12, 14
שם המועדון: מרכז הטניס רמת השרון
כתובת: דרך הטניס 6 רמה"ש
פרטי יצירת קשר: 03-6456666

שיטת המשחקים

דף מידע על תחרות ארצית פסח

משחקי המוקדמות מוגבלים ל-64 שחקנים, עולים 8 שחקנים בכל קטגוריה.

בית הגמר:
שיטת ההגרלה: 32 שחקנים
כניסה ישירה לבית הגמר: 22 שחקנים
כמות כרטיסים חופשיים: 2 (במקרים חריגים בלבד ובאישור המנהל המקצועי ויו"ר ועדת הנוער של איגוד הטניס).
עולים מהמוקדמות: 8.
תנחומים: עד רבע הגמר כולל (בגילאי 18 לא יתקיימו משחקי תנחומים).
גילאי 12: ישחקו בשיטת הבתים – 8 בתים של 4 שחקנים, כאשר מכל בית יעלו 2 שחקנים לשלבים הסופיים עד הגמר.

דמי השתתפות:
דמי השתתפות עבור תחרות ארצית – 150 ש"ח.
דמי השתתפות עבור מוקדמות – 75 ש"ח.

שימו לב: שחקנים אשר ישתתפו במוקדמות ולא יעברו לבית הגמר, חייבים לבצע רישום נוסף לאזורית בעלות של 45 ש"ח בלבד (האופציה ניתנת בעת ההרשמה לתחרות האזורית).

הגרלות המוקדמות

הגרלות בית הגמר

דילוג לתוכן