חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון נוער 2018

תקנון נוער עדכני לשנת 2018

התקנון המלא של מחלקת הנוער באיגוד

1. התחרויות פתוחות לכל שחקני הנוער בישראל, בעלי כרטיס טניכרט תקף, הכולל בדיקה
רפואית וביטוח תאונות אישיות. תאריך הלידה הקובע לגבי קבוצות הגיל הוא ה-1
בינואר.

בנים, בנות 10 – ילידי  2008 – 2010

בנים, בנות 12 – ילידי 2006 – 2007

בנים, בנות 14 – ילידי 2004 – 2005

בנים/בנות 16 – ילידי 2003 – 2002

בנים/בנות 18 – ילידי 2000 – 2001

2. 22 שחקנים אשר נכנסו לבית הגמר בקבוצת גילם, רשאים לשחק במוקדמות בקבוצת גיל הבוגר יותר , או לחילפוין, שחקנים אשר מדורגים בין 22 הראשונים בקבוצת הגיל הבוגר.

3. ההרשמה לתחרויות הנוער מוקדמות, ארציות, אזוריות ותחרויות לאומיות הינה מראש דרך אתר איגוד הטניס. כל שחקן שנרשם, מחובתו לוודא באם שמו משובץ לבית הגמר באתר איגוד הטניס.

4. ביטול הרשמה – ניתן לבטל הרשמה לתחרות ולקבל החזר כספי, לכל המאוחר ביום לאחר סיום ההרשמה עד השעה 12:00!!

5. השחקן צריך להתייצב למשחק 10 דקות לפני תחילתו. שחקן שיאחר ב – 15 דקות ממועד משחקו, יפסל.

6. כל שחקן מתחייב לשחק עד שני משחקים ביום בשיטת 'הטוב משלוש מערכות' (לשיקול דעתו של מנהל התחרות) ועד שלושה משחקים בשיטת 'הטוב משלוש מערכות' 2:2 סט רגיל. סט שלישי שובר שוויון עד 10 . משחקי זוגות יתאפשרו בנוסף למשחקי היחידים. 


7. זמן מנוחה בין משחק למשחק:
• משחק שערך פחות משעה – זמן המנוחה יהיה חצי שעה.
• משחק שערך בין שעה לשעה וחצי – זמן המנוחה יהיה שעה אחת.
• משחק שערך יותר משעה וחצי – זמן המנוחה יהיה שעה וחצי.

8. הפסקות במהלך המשחק:
א. המשכיות המשחק – המשחק, כעיקרון, אמור להתקיים ברציפות מתחילתו ועד סיומו.
ב. הזמן המותר בין הנקודות הינו 20 שניות, כאשר המקבל אמור לשחק על פי הקצב הסביר של המגיש.
ג. הזמן הניתן להחלפת צדדים בין המשחקונים הינו 90 שניות, למעט לאחר משחקון ראשון בכל מערכה והחלפת צדדים במהלך שובר השוויון, כאשר במקרים אלו על המשחק להיות רציף ועל המעבר להיעשות ללא הפסקה.
ד. זמן המנוחה בין המערכות יהיה 120 שניות לכל היותר, יתחיל בסיומה של הנקודה האחרונה ויימדד עד לחבטת ההגשה של הנקודה הבאה.
ה. במידה שביגוד\ציוד השחקן (למעט מחבטו) יצא משימוש, ונדרש חילופו המיידי, יינתן לשחקן זמן סביר על מנת למצוא פתרון לבעיה.
ו. הפסקות שירותים\החלפת ביגוד: השחקן רשאי לבקש רשות לעזוב את המגרש במהלך המשחק להפסקת שירותים\החלפת בגדים. הפסקות אלה אמורות להילקח בהפסקה בין המערכות. הפסקת החלפת הביגוד (משחקי נשים) חייבת להילקח בהפסקה בין המערכות. לגברים מותרת הפסקה אחת, בת זמן סביר, ולנשים שתי הפסקות. בכל משחקי הזוגות כל זוג רשאי לבקש עד שתי הפסקות, כאשר אם יוצאים יחד שני השחקנים נחשבת הפסקה זאת להפסקה אחת. הפסקה שנלקחה לאחר תחילת החימום תיחשב כאחת מההפסקות המותרות לאותו שחקן.
ז. במידה שתהיה הפסקה במהלך המשחק, יתבצע החימום החוזר כדלקמן:
• הפסקה בת 15-0 דקות – ללא חימום חוזר.
• הפסקה בת 30-15 דקות – חימום חוזר בן שלוש דקות.
• הפסקה בת יותר מ-30 דקות – חימום חוזר בן חמש דקות.

9. תלבושת – על השחקנים להופיע בתלבושת טניס הולמת על פי חוקי ה-ITF.

10. פרישות (מתחילת התחרות או במהלך התחרות) מתחרויות במהלך השנה של שחקן:

1. פרישה ראשונה – אישור רפואי תוך 48 שעות מתום התחרות. שחקן רשאי לשלוח אישור רפואי אחד במהלך השנה.

2. פרישה שנייה – אישור רפואי תוך 48 שעות מתום התחרות, הורדת 10 נקודות מהתחרות הטובה ביותר של אותו שחקן.

3. פרישה שלישית – פסילה מהתחרות הבאה.

11. הדירוג הישראלי לכניסה והצבה בתחרות ייקבע לפי סדר העדיפויות הבא:

1. דרוג מקצועני: ATP (גברים)- דירוג יחידים וזוגות. דירוג יחידים קודם לדירוג זוגות.
WTA (נשים) – דירוג יחידים וזוגות. דירוג יחידים קודם לדירוג זוגות.

2. דרוג ITF לנוער יהיה קודם לדירוג ישראלי במידה שהשחקנים יעמדו בקריטריון הבא: בנים/בנות 18 – מקומות 1-500 בדירוג ITF. בנים/בנות 16 – מקומות 1-750 בדירוג ITF.
בנים/בנות 14 – מדורגים 1 – 4 – מקומות 1-75 בדירוג Tennis Europe – מקומות 1 – 37 מדורגים 1 – 2, מקומות 38 – 75 מדורגים 3 – 4.
מדורגים 5 – 8 – מקומות 76 – 150 בדירוג Tennis Europe
בנים/בנות 16 – מדורגים 1 – 2 – מקומות 1-50 בדירוג Tennis Europe.
מדורגים 3 – 4 – מקומות 51 – 100 בדירוג Tennis Europe.
מדורגים 5 – 8 – מקומות 101 – 150 בדירוג Tennis Europe.
*חשוב לציין: דירוג ה-ITF קודם לדירוג ה-Tennis Europe.

3. דרוג הנוער הארצי.

4. היה ולשני שחקנים יהיה דירוג ארצי זהה, יקבע סדר דירוגם ע'פ ניקוד הממוצע. היה והניקוד זהה בכל הקטגוריות – תיערך הגרלה.

5. לוועדה המארגנת שמורה הזכות להציב שחקן כמדורג בנסיבות מיוחדות.

12.באם ההגרלה אינה מלאה, המדורגים לפי סדר הדירוג יקבלו 'ב.מ' (בלי משחק) ולאחר שמונת המדורגים, הצבת ה'ב.מ' תעשה לפי הגרלה.

13. כל שחקן המשתתף בתחרות מתחייב לשפוט במידה שיתבקש. הנהלת התחרות רשאית לפסול שחקן שיסרב למלא חובה זו.

14.שינוי שיטת משחק – רק באישור מחלקת תחרויות נוער. מנהל מועדון/מרכז לא יוכל להחליט על דעת עצמו לשנות שיטת משחק.

15. איחור למשחק:
מעל 15 דקות איחור – פסילה!
פקקים שגרתיים ותירוצים למיניהם לא יילקחו בחשבון, מלבד כוח עליון שגרם לאיחור, וזאת באישור ועל פי שיקול דעת של השופט הראשי או מנהל התחרות.

16. מלווים:
– מלווים רשאים לעודד את השחקנים.
– לא יתערב מלווה במהלך המשחק.
– אין לדבר עם השחקנים והשופטים (במידה שיש) במהלך המשחק.
– חל איסור לתת הוראות לשחקן בזמן המשחק.
– אין לפנות לשחקן יריב בשום מקרה.
– אין למחוא כף לפני סיום הנקודה.
– אין להיכנס לתוך המגרש.
– אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש מכל סיבה שהיא.
– במידה שיש הפסקה שבה מותר לשחקן לעזוב את המגרש, אסור למלווה לשוחח עם השחקן.

* שופט ראשי, מנהל התחרות או משקיף רשאים להרחיק מלווה מאזור הקרוב למגרש בו מתנהל המשחק.
* מלווה אשר יתערב במהלך משחק יגרום לכך שעל השחקן יופעל נוהל העונשים החל מאזהרה ועד פסילה.
*הורה שמקלל בעל תפקיד בתחרות – יורחק מתחרויות הנוער לתקופה של 3 חודשים מהתחרות הבאה. במידה והורה שהורחק נכנס לתחומי מיקום התחרות, הילד יורחק באופן אוטומטי מהתחרות.

נהלים למשחק ללא שופט

1.כל שחקן אחראי על כל הקריאות בצד המגרש שלו.
2.כל קריאות 'OUT' חייבות להיעשות מיידית לאחר נחיתת הכדור ובקול רם מספיק כדי שהיריב ישמע.
3.במקרה ויש ספק בקריאה, ייתן השחקן את יתרון הספק לשחקן היריב.
4.אם השחקן קורא 'OUT' בטעות, ולאחר מכן מבין שהכדור היה טוב, הנקודה תשוחק שוב, אלא אם כן הייתה זאת חבטה מנצחת או עשה השחקן תיקון של עצמו מוקדם יותר באותו משחק.
5.באחריותו של המגיש לקרוא את התוצאה בקול רם לפני תחילתה של כל נקודה.
6.אם שחקן לא מרוצה מהחלטות או קריאות של השחקן היריב, הוא רשאי לקרוא לשופט ראשי/משקיף.

שחקנים שלא יעמדו בהוראות הנ'ל עלולים להיענש לפי חוק הפרעה לשחקן היריב או/ו לפי תקנון התנהגות בלתי ספורטיבית.

הוראות למשקיפים

במקרה והמשקיף לא ראה את מהלך הנקודה ונקרא למגרש לאישור אחת הקריאות של השחקנים, ישאל המשקיף את השחקן שקרא את הכדור האם הינו בטוח בקריאתו ואם כן הנקודה תחשב כטובה. במקרה והשחקן איננו בטוח, יחליט המשקיף על כדור חוזר (או נקודה לשחקן היריב במקרה של חבטה מנצחת).

במקרה וראה המשקיף את הנקודה ובטוח שהקריאה הייתה שגויה, רשאי המשקיף להיכנס למגרש ולהורות על נקודה חוזרת על פי חוק הפרעה בלתי מכוונת ולהזהיר את השחקן שאם וכאשר יעשה טעות בקריאה שוב, תיחשב קריאה זו כהפרעה מכוונת של השחקן ותביא להפסד בנקודה זו.
במקרה שהמשקיף בטוח שהקריאה שגויה ונעשתה בזדון, רשאי המשקיף להעניש את השחקן על פי תקנון התנהגות בלתי ספורטיבית.
חשוב לציין שמעורבות משקיפים ושופט ראשי במשחקים צריכה להיות מינימלית ולהיעשות רק במקרים ברורים של קריאה שגויה.

במקרה של אי הסכמה בתוצאה, ינסה המשקיף לעשות חקירה של התוצאה על ידי שאלות מנחות מתאימות:

• מה היא התוצאה עכשיו?
• מאיזה צד הגישו את ההגשה האחרונה?
• מי הגיש ראשון במשחק?
• מה התוצאה במשחקונים?
• כמה נקודות ניצח שחקן היריב?

במקרה של אי הסכמה בנקודה אחת או משחקון אחד ואין פתרון לבעיה, יבטל המשקיף את הנקודה הבעייתית והמשחק יימשך לפי התוצאה החדשה:
לדוגמא: באי הסכמה 30 – 40 או 40 – 30 כאשר השחקנים לא מסכימים על מי ניצח את הנקודה הראשונה במשחקון, יקבע המשקיף תוצאה 30 – 30 והמשחק יימשך מתוצאה זו. לאחר פתירת הבעיה ידגיש המשקיף שבאחריותו של המגיש לקרוא תוצאה בקול רם לפני כל נקודה ונקודה.

במקרה של קריאות 'LET' (כדור נוגע ברשת), 'NOT UP (כדור קופץ פעמיים) או
'FOUL SHOT' (חבטה בלתי חוקית) לא מוסכמות בין השחקנים, ינסה המשקיף להבין את המקרה ולהחליט על אישור הקריאה או כדור חוזר.

לקריאת 'FOOT FAULT' (פסול פסע) חייב המשקיף לעמוד בתוך המגרש וקריאה זו תעשה רק על ידו.
לטיפול בבעיות משמעת חייב המשקיף לראות את המקרה כדי לטפל בו. עבירות משמעת שנקראו על ידי הצופים אך לא על ידי המשקיף מעידות על קיום בעיה במגרש, אך לא ניתן להעניש שחקן לפי תקנון התנהגות על פי דיווחים מהצופים.

ענישה במהלך התחרות

עבירות:

• שימוש בלשון העלולה להיתפס כגסה או פוגעת במהלך המשחק או באתר התחרות.
• שימוש בתנועות העלולות להיתפס כגסות או פוגעות במהלך המשחק או באתר התחרות.
• שימוש בקללות או גידופים כנגד היריב, שופט או כל אדם אחר בתוך אתר התחרות.
• פגיעה פיזית מכוונת באדם אחר בתוך אתר התחרות.
• התעללות בכדור, מחבט או כל ציוד טניס אחר.
• כל תקשורת (מילולית או נראית לעין) בין השחקן לבין מלוויו במהלך המשחק.
• כל התנהגות הנתפסת כבלתי ספורטיבית.
• התערבות מלווי השחקן במהלך התקין של המשחק או כל עבירה של מלווי השחקן על אחת העבירות המפורטות לעיל.
• עזיבת המגרש במהלך המשחק ללא אישור מפורש מגורם המוסמך לכך

עונשים:

עבירה ראשונה – אזהרה

עבירה שנייה – הוספת נקודה ליריב

עבירה שלישית והלאה – הוספת משחקון ליריב

לאחר העבירה השלישית, שופט ראשי/ מנהל התחרות יחליט האם הענישה תהיה הוספת משחקון נוסף ליריב או פסילה.

שופט ראשי או מנהל תחרות רשאי לפסול שחקן ישירות ללא אזהרות קודמות, באם נעשתה אחת מן העבירות הבאות:

1.שימוש חמור בקללות או גידופים.
2.התנהגות בלתי ספורטיבית חמורה.
3.פגיעה של כדור/מחבט/כל ציוד אחר באדם אחר הגורמת לנזק, שלא בכוונה תחילה.
4.כוונה לפגוע באדם אחר (ללא קשר לתוצאה)
5.פגיעה פיזית מכוונת.

* השופט הראשי בתחרות הארצית או מנהל תחרות בתחרות אזורית הוא הסמכות העליונה לגבי פסילה בתחרות ואין ערעור על כך.

ענישה לאחר התחרות

עבירות:

* עבירה חמורה של שחקן או הורה במהלך התחרות.
* ביטול לאחר המועד המורשה.
* לא שיחק משחקי דירוג בתחרות ארצית ולא סיים תחרות ארצית או אזורית בתחרות.
* פסילה בזמן משחק או בגבולות אתר התחרות.
* אזהרות.

עונשים:

*הורה שמקלל בעל תפקיד בתחרות – יורחק מתחרויות הנוער לתקופה של 3 חודשים מהתחרות הבאה. במידה והורה שהורחק נכנס לתחומי מיקום התחרות, הילד יורחק באופן אוטומטי מהתחרות.
* פרישה ראשונה – אישור רפואי תוך 48 שעות מתום התחרות. פרישה שנייה – אישור רפואי תוך 48 שעות מתום התחרות, הורדת 10 נקודות מהתחרות הטובה ביותר של אותו שחקן. פרישה שלישית – פסילה מהתחרות הבאה.
*אפס נקודות בתחרות. השחקן לא יקבל כלל ניקוד עבור התחרות.
* שחקן שנפסל בתחרות, לא יוכל להשתתף בתחרות הבאה. כלומר – פסילה בתחרות אזורית לא תאפשר לשחקן לשחק בתחרות האזורית/ארצית הבאה. פסילה בתחרות ארצית, לא תאפשר לאותו שחקן להשתתף בתחרות הארצית הבאה.
פסילה חוזרת של שחקן במהלך השנה – פסילה מאליפות ישראל לנוער או בוגרים.
* הורדת 10 נקודות דרוג עבור 3 עבירות במשחק או 5 עבירות במהלך התחרות.

* ערעור על ענישה של שחקן צריכה להתבצע תוך 7 ימים מיום ההודעה על עונשו. ההחלטה תתקבל ע'י יו'ר ועדת הנוער, מנהל אגף תחרויות ונציג ועדת נוער ולא על ידי ועדת משמעת.

כתבות נוספות

דילוג לתוכן