תנחומים לשעיה אזר

איגוד הטניס משתתף בצערו של שעיה אזר, ממרכז הטניס רמת השרון, על פטירתו של אביו.

שלא תדעו עוד צער.

כתבות נוספות