תחרות מאסטרס ITF מכבי צפון ע"ש יגאל דה בוטון, אסתר שגיא ויצחק דוביצקי יוצאת לדרך!!!

חברים,
בשל כמות המשתתפים הרבה הינכם מתבקשים להגיע בזמן למשחקים ולהימנע מבקשות דחיית
משחקים
אנו נענינו לכול אילוץ שלכם כפי הצגתם בעת ההרשמה – כעת לא ניתן לשנות לו"ז בשל
ניצול מלא של המגרשים בשעות התחרות.

נוהל שינויים –
הודעה וקבלת אישור מהשופט הראשי – ואדיק טל' 0574455020
באחריות השחקן המקש שינוי לתאם מול השחקן היריב מועד שאינו עובר את מועד המשחק
הבא כמו כן אין לקבוע לשחק במועדון מכבי צפון בשעות התחרות – ניתן לקבוע
במועדון אחר.
הודעה על הסיכום לשופט הראשי וקבלת אישורו.

שימו לב כי חברים רבים עדיין לא הסדירו את הבדיקות הרפואיות – לא ניתן לשחק ללא
בדיקה רפואית בתוקף
בדיקות בתוקף לשלוח לפקס 035530419

ניתן לראות את הרשימה בכתובת
http://www.ita.co.il/page.php?36

קבלת מידע על המשחקים וכד' ניתן לקבל אך ורק מהשופט הראשי שכן רק המחשב שלו
מעודכן בשינויים – יש לפנות לואדיק בטל' 0574455020

כתבות נוספות