תחרות מאסטרס ע"ש חיים לוי – אביחיל – הגרלות ולוז

רשימת שחקנים מעודכנת יום ב' 10/8

הגרלות

לוח זמנים (יש לעיין ב"הגרלות" לוודא יום המשחק, ולאחר מכן לעיין ב"לוח זמנים" לגבי שעת המשחק)

הרשמה לזוגות (עד 16/8 ב 12:00)

דמי הרשמה לזוגות בלבד – 100 ש"ח.

יש להסדיר טניכרט + אישור רפואי תקוף עד למועד סיום ההרשמה. רק שחקנים שיסדירו טניכרט + בדיקה יוכלו ליטול חלק בתחרות.

יש להשלים את התשלום לתחרות עד למועד ההגרלה. שחקנים שלא שילמו יוצאו מההגרלה.

מתאמת ועדת המאסטרס: אילנה פרייזלר 053-4455015, כתובת אימייל masters@ita.co.il.

כתבות נוספות