חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תוצאות סופיות ארצית ואזורית חנוכה 2019

הגרלות ארצית חנוכה: 

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15779?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15779&seasonId=1135

בנים 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15805?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15805&seasonId=1135

בנים 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16227?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16227&seasonId=1135

בנים 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15781?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15781&seasonId=1135

בנים 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16228?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16228&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15782?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15782&seasonId=1135

בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15785?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15785&seasonId=1135

בנות 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15786?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15786&seasonId=1135

בנות 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16225?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16225&seasonId=1135

בנות 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15787?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15787&seasonId=1135

בנות 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16226?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16226&seasonId=1135

בנות 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15788?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15788&seasonId=1135

הגרלות אזורית חנוכה 2019:

אזור צפון:

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15886?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15886&seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15887?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15887&seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16235?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16235&seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15888?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15888&seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16236?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16236&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15889?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15889&seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15891?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15891&seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15892?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15892&seasonId=1135

 אזור מרכז א':

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15894?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15894&seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15895?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15895&seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16237?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16237&seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15896?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15896&seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16238?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16238&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15897?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15897&seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15900?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15900&seasonId=1135

אזור מרכז ב': 

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15902?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15902&seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15903?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15903&seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16240?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16240&seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15904?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15904&seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16241?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16241&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15898?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15898&seasonId=1135

בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15905?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15905&seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15906?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15906&seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15907?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15907&seasonId=1135

כתבות נוספות

דילוג לתוכן