תוצאות ודירוגים סופיים של ארצית ואזורית חנוכה, דצמבר 2019

הסתיימה אליפות ארצית חנוכה שהתקיימה במרכז הטניס ביפו (גילאים 10, 12 ו-14 בנים ובנות) ובמרכז הטניס ברמלה (גילאי 16 בנים ובנות).

בבנים 10 זכה ריי שתווי אונגר לאחר ניצחון בגמר על אופיר קרמיש, בבנים 12 ניצח אייל אלישע בגמר את ליעם כהן, בבנים 14 ניצח גור טרכטנברג בגמר את פיטר סיצ'ב ובבנים 16 ניצח בן וינטראוב בגמר את רז כץ.

בבנות 10 ניצחה אלין אמסלם בגמר את ליהיא אקוקה, בבנות 12 ניצחה וסילינה אנדרונוב בגמר את עדי ביטון, בבנות 14 ניצחה קארין אלטורי בגמר את איה ביצ'נקו ובבנות 16 ניצחה תמר יפה את לורין טיליפמן בגמר. ברכות לזוכים!

הגרלות ארצית חנוכה:

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15779?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15779&seasonId=1135

בנים 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15805?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15805&seasonId=1135

בנים 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16227?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16227&seasonId=1135

בנים 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15781?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15781&seasonId=1135

בנים 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16228?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16228&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15782?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15782&seasonId=1135

בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15785?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15785&seasonId=1135

בנות 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15786?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 12 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15786&seasonId=1135

בנות 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16225?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 12 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16225&seasonId=1135

בנות 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15787?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 14 דרג א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15787&seasonId=1135

בנות 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16226?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 14 דרג ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16226&seasonId=1135

בנות 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15788?seasonId=1135

דירוג סופי תחרות ארצית בנות 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15788&seasonId=1135

הגרלות אזורית חנוכה 2019:

אזור צפון:

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15886?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15886&seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15887?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15887&seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16235?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16235&seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15888?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15888&seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16236?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16236&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15889?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15889&seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15891?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15891&seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15892?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15892&seasonId=1135

אזור מרכז א':

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15894?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15894&seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15895?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15895&seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16237?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16237&seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15896?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15896&seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16238?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16238&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15897?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15897&seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15900?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15900&seasonId=1135

אזור מרכז ב':

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15902?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15902&seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15903?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15903&seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16240?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16240&seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15904?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15904&seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16241?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=16241&seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15898?seasonId=1135

דירוג סופי בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15898&seasonId=1135

בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15905?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15905&seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15906?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15906&seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15907?seasonId=1135

דירוג סופי בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/CategoryRankDetails?categoryId=15907&seasonId=1135

כתבות נוספות