שינוי יחסי ההמרה בשיטת הדירוג החדשה לנוער

לאחר הרצת הדירוגים לפי שיטת הדירוג החדשה לנוער, עלו מספר בעיות ולכן הוחלט על שינוי יחסי ההמרה.

אלה היחסים החדשים שלפיהם חושב הדירוג:
יחסי המרה לאומיים:
גילאי 10 יחסי המרה 0.1
גילאי 12 יחסי המרה 0.25
גילאי 14 יחסי המרה 0.65
גילאי 16 יחסי המרה 1.6
גילאי 18 יחסי המרה 4
לאומית יחסי המרה 10

יחסי המרה בינלאומיים:
גילאי 14 טניס יורופ יחסי המרה 7
גילאי 16 טניס יורופ יחסי המרה 3
גילאי 18 ITF יחסי המרה 30
ATP/WTA 10000

לדירוג

כתבות נוספות