Search
Close this search box.

קורס שופטים ייפתח באוגוסט במרה"ט ירושלים

קורס שופטים נוסף יוצא לדרך. מדובר בקורס בסיסי שיתקיים במרכז הטניס ירושלים ומטרתו העיקרית תהיה להכין את דור השופטים ושופטי הקו הבא שממשיך לצמוח כאן בארץ.
הקורס יתקיים ב-24,23 ו26 באוגוסט  ויעסוק , בין השאר, בנושאים רלוונטיים כמו חוקת הטניס הבסיסית, פרוצדורות כלליות של שיפוט טניס, תפקידי המשקיף והקוון, קוד משמעתי של חוקת הטניס וידע כללי על סוגי תחרויות הטניס המתקיימות בארץ.
 
את הקורס יעבירו שופטים בינלאומיים של איגוד הטניס. בסיום הקורס יתקיים מבחן תיאורטי ומבחן מעשי המהווים תנאים הכרחיים לקבלת ההסמכה הבסיסית של שופט הטניס.
משתתפים אשר יעברו בהצלחה את המבחנים ייכנסו למאגר שופטי הטניס בישראל ויהיו מוכשרים לעבוד בתחרויות הטניס השונות, הן כמשקיפים והן כקוונים.
מחיר קורס השופטים מסובסד ברובו על ידי איגוד הטניס ועומד על 250 ש"ח בלבד.

מלגה מלאה תינתן לבנות שתעבורנה בהצלחה את המבחן התיאורטי במועד א'.

כתובת המרכז: רח' אלמליח 1, קטמון ט', ירושלים 93343

הרשמה לקורס

 

כתבות נוספות

דילוג לתוכן