פורסמו ההגרלות ולוחות הזמנים לאליפות ישראל לנוער ואזורית סוכות – יחידים וזוגות

פורסמו הגרלות ולוחות זמנים לאליפות ישראל לנוער:

אליפות ישראל לנוער, סוכות  2019, תתקיים בין התאריכים ה-12 עד ה-19 באוקטובר 2019 בשני מוקדים:
1. גילאי 10, 14, 18 בנים/בנות: מרכז הספורט הלאומי הדר יוסף, ת"א.
2. גילאי 12, 16 בנים/בנות – מועדון רוקח 67 ת"א (עד לשלב רבע הגמר, כולל. משלב חצי הגמר, כל הקטגוריות ישוחקו במרכז הספורט הלאומי הדר יוסף, ת"א).
הגרלות ולוחות זמנים יפורסמו ביום א', 6 באוקטובר 2019. 

הגרלות ולוחות זמנים – אליפות ישראל לנוער סוכות 

בנות 10

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15293?seasonId=1135

בנות 12

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15294?seasonId=1135

בנות 14

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15295?seasonId=1135

בנות 16

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15296?seasonId=1135

בנות 18

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15313?seasonId=1135

בנים 10

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15287?seasonId=1135

בנים 12

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15288?seasonId=1135

בנים 14

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15289?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15290?seasonId=1135

בנים 18

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15291?seasonId=1135

הגרלות ולוחות זמנים זוגות – אליפות ישראל לנוער סוכות:

בנים 10 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15690?seasonId=1135

בנים 12 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15691?seasonId=1135

בנים 14 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15692?seasonId=1135

בנים 16 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15693?seasonId=1135

בנים 18 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15694?seasonId=1135

בנות 10 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15695?seasonId=1135

בנות 12 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15697?seasonId=1135

בנות 14 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15698?seasonId=1135

בנות 16 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15699?seasonId=1135

בנות 18 זוגות:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15700?seasonId=1135

הגרלות ולוחות זמנים אזורית סוכות:

אזור צפון:

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15315?seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15316?seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15674?seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15317?seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15675?seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15318?seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15320?seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15321?seasonId=1135

בנות 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15322?seasonId=1135

בנים 12 זוגות אזור צפון:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15708?seasonId=1135

בנים 14 זוגות אזור צפון:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15709?seasonId=1135

בנים 16 זוגות אזור צפון:

 https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15710?seasonId=1135

אזור מרכז א':

בנים 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15324?seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15325?seasonId=1135

בנים 14 רמה 2

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15676?seasonId=1135

בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15326?seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15329?seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15330?seasonId=1135

בנות 12 זוגות אזור מרכז א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15716?seasonId=1135

בנים 12 זוגות אזור מרכז א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15714?seasonId=1135

בנים 14 זוגות אזור מרכז א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15717?seasonId=1135

בנים 16 זוגות אזור מרכז א':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15715?seasonId=1135

אזור מרכז ב':

בנים 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15331?seasonId=1135

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15332?seasonId=1135

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15679?seasonId=1135

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15333?seasonId=1135

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15681?seasonId=1135

בנים 14 זוגות אזורית מרכז ב':

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15713?seasonId=1135

 בנים 16:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15327?seasonId=1135

בנות 10:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15334?seasonId=1135

בנות 12:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15335?seasonId=1135

בנות 14:

https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15336?seasonId=1135

הגרלות מוקדמות ארצית סוכות:

בנים 10:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15420?seasonId=1135

בנים 12:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15421?seasonId=1135

בנים 14:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15422?seasonId=1135

בנים 16
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15423?seasonId=1135

בנים 18:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15424?seasonId=1135

בנות 10:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15416?seasonId=1135

בנות 12:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15417?seasonId=1135

בנות 14:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15418?seasonId=1135

בנות 16:
https://loglig.com:2053/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/15419?seasonId=1135

תחרות אזורית סוכות:
תחרות אזורית סוכות תתקיים בין התאריכים 14 עד ה-19 באוקטובר 2019. ההרשמה לתחרות היא עד יום ה', 3 באוקטובר 2019, עד השעה 24:00 בלילה. הגרלות ולוחות זמנים לאזורית סוכות יפורסמו ביום ה', 10 באוקטובר 2019. נא לא לפנות למחלקת תחרויות הנוער בבקשה לרישום מיוחד לאחר מועדי סגירת ההרשמה. מייל שיתקבל במחלקה בנושא זה לא ייענה!

לצפייה במקומות התחרות
ההרשמה לתחרות הארצית והאזורית דרך אפליקציית לוגליג. הסבר רישום לתחרות

שחקן שיבטל השתתפותו לכל המאוחר ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה, עד השעה 12:00, יקבל החזר כספי על התחרות. שחקן שיבטל את השתתפותו ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה החל מהשעה 12:00 והלאה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.

בהצלחה לכל המתמודדים, מחלקת תחרויות נוער ita@ita.co.il 03-7735301.

כתבות נוספות