פורסמו ההגרלות ולוחות הזמנים לאזורית קיץ 2

פורסמו ההגרלות ולוחות הזמנים לאזורית קיץ 2 ופתוחה ההרשמה לתחרות האזורית קיץ 3.
מועד תחרות אזורית קיץ 2: בין התאריכים 21 עד 26 ביולי 2019.

ההגרלות לאזורית קיץ 2:

אזור צפון

בנים 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14177?seasonId=1135

בנים 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14178?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14179?seasonId=1135

בנות 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14181?seasonId=1135

בנות 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14182?seasonId=1135

בנות 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14183?seasonId=1135

אזור מרכז א'

בנים 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14185?seasonId=1135

בנים 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14186?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14187?seasonId=1135

בנות 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14190?seasonId=1135

אזור מרכז ב'

בנים 12 רמה 1

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14193?seasonId=1135

בנים 12 רמה 2

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14496?seasonId=1135

בנים 14 רמה 1

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14194?seasonId=1135

בנים 14 רמה 2

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14497?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14188?seasonId=1135

בנות 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14196?seasonId=1135

בנות 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14197?seasonId=1135

בנות 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14198?seasonId=1135

מועד תחרות אזורית קיץ 3: בין התאריכים 28 ביולי עד 2 באוגוסט 2019. ההרשמה לתחרות היא עד יום א', 21 ביולי 2019, בשעה 24:00 בלילה. ההגרלות ולוחות הזמנים לקיץ 3 יפורסמו ביום ד', 24 ביולי 2019, החל מהשעה 20:00.

טופס הרשמה לאזורית קיץ 3

לצפייה במקומות התחרות

ההרשמה לתחרות האזורית הינה דרך אפליקציית לוגליג.

הסבר רישום לתחרות

שחקן שיבטל השתתפותו לכל המאוחר ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה, עד השעה 12:00, יקבל החזר כספי על התחרות. שחקן שיבטל את השתתפותו ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה החל מהשעה 12:00 והלאה – דמי ההרשמה לא יוחזרו. בהצלחה לכל המתמודדים, מחלקת תחרויות נוער ita@ita.co.il 03-7735301.

כתבות נוספות