פורסמו הגרלות ולוחות זמנים לארצית ואזורית פורים

הגרלות ארצית פורים:

בנים 10:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16422?seasonId=1182

בנים 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16423?seasonId=1182

בנים 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16424?seasonId=1182

בנים 16:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16425?seasonId=1182

בנים 18:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16426?seasonId=1182

בנות 10:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16428?seasonId=1182

בנות 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16429?seasonId=1182

בנות 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16430?seasonId=1182

בנות 16:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16431?seasonId=1182

הגרלות אזורית פורים:

אזור צפון:

בנים 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16594?seasonId=1182

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16597?seasonId=1182

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16992?seasonId=1182

בנים 16:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16600?seasonId=1182

בנות 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16606?seasonId=1182

בנות 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16609?seasonId=1182

אזור מרכז א':

בנים 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16595?seasonId=1182

בנים 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16598?seasonId=1182

בנות 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16607?seasonId=1182

בנות 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16610?seasonId=1182

אזור מרכז ב':

בנים 10:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16593?seasonId=1182

בנים 12 רמה 1:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16596?seasonId=1182

בנים 12 רמה 2:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16993?seasonId=1182

בנים 14 רמה 1:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16599?seasonId=1182

בנים 14 רמה 2:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16994?seasonId=1182

בנים 16 רמה 1:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16602?seasonId=1182

בנים 16 רמה 2:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16995?seasonId=1182

בנות 10:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16605?seasonId=1182

בנות 12 :

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16608?seasonId=1182

בנות 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16611?seasonId=1182

בנות 16:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16613?seasonId=1182

הגרלות מוקדמות ארצית פורים

בנים 10:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16910?seasonId=1182

בנים 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16911?seasonId=1182

בנים 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16912?seasonId=1182

בנים 16:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16913?seasonId=1182

בנים 18:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16914?seasonId=1182

בנות 12:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16907?seasonId=1182

בנות 14:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16908?seasonId=1182

בנות 16:

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/16909?seasonId=1182

דגשים לתחרויות נוער 2020:

הדירוג החדש לשנת 2020 (דירוג שנתונים) יעלה לאפליקציית "לוגליג" ולאתר איגוד הטניס החל מיום רביעי, 5 בפברואר 2020.
במהלך שנת 2020 יעבור איגוד הטניס לשיטת דירוג משוקלל, מעבר גילאים ותחרויות בינלאומיות כמקובל במדינות רבות בעולם.

בתחרות פורים 2020 יחולק הניקוד לפי הטבלאות בנהלי הנוער החדשים ויחסי ההמרה המצוינים לקבוצות הגיל השונות. במהלך החודשים הקרובים, עם הטמעת המערכות הטכנולוגיות, תחל שיטת הדירוג המשוקלל לפעול. עד אז, ייצברו הנקודות בשיטה הישנה, אך לפי הניקוד החדש. שיטת הדירוג החדשה תמשיך להיות שש התוצאות הטובות ביותר (עד סוף השנה) בתוספת 25% לתחרות הזוגות.

תחרויות ארציות:
בנים/בנות בגילאי 10, 14 ו-16 ישחקו בתחרויות הארציות במתכונת של 32 שחקנים, כלומר 22 המדורגים הראשונים יעלו באופן אוטומטי לבית הגמר, שני כרטיסים חופשיים (במקרים חריגים בלבד ובאישור המנהל המקצועי ויו"ר ועדת הנוער של איגוד הטניס) ושמונה שחקנים שיעלו מהמוקדמות. משחקי תנחומים יתקיימו עד רבע הגמר (כולל).

בנים/בנות בגילאי 12 ישחקו בתחרויות הארציות בשיטת הבתים – שמונה בתים של ארבעה שחקנים (כפי שנהוג בטניס יורופ), כאשר מכל בית יעלו שני שחקנים לשלבים הסופיים עד הגמר. מקום שלישי בבית יקבל ניקוד של 17 – 24 ומקום רביעי בבית יקבל ניקוד של 25 – 32.

בנים 18 ישחקו בתחרויות הארציות במתכונת של 32 שחקנים, כלומר 22 המדורגים הראשונים יעלו באופן אוטומטי לבית הגמר, שני כרטיסים חופשיים (במקרים חריגים בלבד ובאישור המנהל המקצועי ויו"ר ועדת הנוער של איגוד הטניס) ושמונה שחקנים שיעלו מהמוקדמות. לא יתקיימו תנחומים בגיל זה.

תחרויות אזוריות:
בנים/בנות בגילאי 10, 12 ו-14 אזורית רמה 1 ישחקו תנחומים עד לשלב רבע הגמר (כולל).
בגילאי 16 אזורית רמה 1 יתקיימו משחקי תנחומים למפסידי המשחק הראשון.
בתחרות אזורית רמה 2 בכל הגילאים ישחקו תנחומים מפסידי המשחק הראשון בכל הגילאים.

התקנון נערך מחדש ומומלץ להתעדכן בהתאם: לצפייה בנהלי תחרויות נוער לשנת 2020

נפתחה ההרשמה לאליפות ארצית פורים 2020:
משחקי המוקדמות יתקיימו בין התאריכים 28 בפברואר ל-1 במרץ 2020. בית הגמר יתקיים בין התאריכים 6 – 14 במרץ 2020. ההרשמה למוקדמות ובית הגמר היא עד יום א', 23 בפברואר 2020 עד השעה 24:00 בלילה. רשימת המשתתפים תפורסם ביום ג', 25 בפברואר 2020. ההגרלות ולוחות הזמנים למוקדמות פורים יפורסמו עד יום ה', 27 בפברואר 2020. ההגרלות ולוחות הזמנים לבית הגמר יפורסמו עד יום ד', 4 במרץ 2020.

תחרות אזורית פורים:
תחרות אזורית פורים תתקיים בין התאריכים 6 – 14 במרץ 2020. ההרשמה לתחרות היא עד יום ג', 3 במרץ 2020 עד השעה 13:00 בצהרים. ההגרלות ולוחות הזמנים יפורסמו עד יום ה', ה – 5 במרץ 2020.
נא לא לפנות למחלקת תחרויות הנוער בבקשה לרישום מיוחד לאחר מועדי סגירת ההרשמה. מייל שיתקבל במחלקה בנושא זה לא ייענה!

לצפייה במקומות התחרות

ההרשמה לאיגוד הטניס ולתחרויות הארציות והאזוריות דרך אפליקציית "לוגליג" או דרך טפסי ההרשמה המצורפים:
רישום לאיגוד הטניס
רישום לארצית פורים
רישום לאזורית פורים

דמי ההשתתפות עבור תחרות הארצית – 120 ש"ח. דמי השתתפות עבור מוקדמות – 60 ש"ח. דמי השתתפות עבור תחרות אזורית – 100 ₪.
שימו לב: שחקנים אשר ישתתפו במוקדמות ולא יעברו לבית הגמר, חייבים לבצע רישום נוסף לאזורית בעלות של 40 ₪ בלבד (האופציה ניתנת בעת ההרשמה לתחרות האזורית).

בהצלחה לכל המתמודדים בעונת המשחקים 2020,
מחלקת תחרויות נוער ita@ita.co.il ,03-7735301.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

כתבות נוספות