פורסמו הגרלות ולוחות זמנים לאזורית קיץ 3

אזורית צפון:

בנים 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14210?seasonId=1135

בנים 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14211?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14212?seasonId=1135

בנות 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14214?seasonId=1135

בנות 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14215?seasonId=1135

בנות 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14216?seasonId=1135

אזורית מרכז א':

בנים 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14218?seasonId=1135

בנים 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14219?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14220?seasonId=1135

אזורית מרכז ב':

בנים 12 רמה 1

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14226?seasonId=1135

בנים 12 רמה 2

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14507?seasonId=1135

בנים 14 רמה 1

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14227?seasonId=1135

בנים 14 רמה 2

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14508?seasonId=1135

בנים 16

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14221?seasonId=1135

בנות 12

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14229?seasonId=1135

בנות 14

https://loglig.com:8090/LeagueTable/SchedulesForTennisCompetition/14230?seasonId=1135

 

לצפייה במקומות התחרות

ההרשמה לתחרות האזורית הינה דרך אפליקציית לוגליג: הסבר רישום לתחרות

שחקן שיבטל השתתפותו לכל המאוחר ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה, עד השעה 12:00, יקבל החזר כספי על התחרות. שחקן שיבטל את השתתפותו ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה החל מהשעה 12:00 והלאה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.

בהצלחה לכל המתמודדים, מחלקת תחרויות נוער ita@ita.co.il 03-7735301.

כתבות נוספות