Search
Close this search box.

פגישות אחראי קבוצות עם רכז ליגה וגביע

בימים אלו החלו הפגישות בין אחראי הקבוצות לבין רכז הליגה והגביע המשרדי האיגוד
 
לפגישות יש להגיע מוכנים עם כל הפרטים הבאים:
 
– קבצי קבוצות מעודכנים ומסודרים עם הפרטים המלאים של השחקנים
– אישורים רפואיים לכל אחד משחקני הליגה הרשומים בקבוצות
– במידה והקבוצות מבטחות את שחקני הליגה במועדון – יש להביא טופס שיפוי תקף וחוקי.
– אמצעי תשלום
 
לגבי קבוצות אשר לא יגיעו לפגישות עם כל האישורים הרפואיים של שחקניהם:
במידה והקבוצות לא יעבירו את האישורים החסרים עד לתאריך 06/04/2010, השחקנים אשר עבורם לא יתקבל אישור יימחקו מן הקבוצות הרלוונטיות שלהם.
במידה וקבוצה תרד מתחת לכמות בשחקנים המינימאלית בעקבות מחיקת השחקנים ללא אישורים רפואיים הקבוצה תימחק ולא תיכנס להגרלת הליגה לעונת 2010.

בכבוד רב,

ועדת ליגה וגביע

 

כתבות נוספות

דילוג לתוכן