עדכון תאריך להגרלות + לוח זמנים ארצית/אזורית פורים.

כתבות נוספות