Search
Close this search box.

סגלי נבחרת – פרויקט נשים

 

סגלי פרויקט נשים ינואר – אפריל 2010

להלן רשימת סגלי נבחרות גילאי 10 וגילאי 12 לחודשים ינואר – אפריל.

בנות גילאי 10:
1. לינה גלושקו
2. ניקול נדל
3. פמלה כהן
4. אילנה טטראשוילי 
5. גילי זילברמן
6. אביב שם טוב
7. רוני ליאור
8. שלי ברזניאק
9. עדן אלון
10. ניקול חירין

בנות גילאי 12:
1. שירן ארול
2. קרן רוזן
3. ניקול סבלייב
4. מיכל ממיסטבלוב
5. שי מזרחי
6. לאה רפאלוב
7. שירה גולדברג
8. ענבר כהן
9. נעה ירון
10. שחר רוזנטל

– על כל הבנות אשר בסגלים אלו, חובה להגיע לכל אימוני הסגלים שיערכו בהדר יוסף בימיי שישי בשעה 14:00 עד 16:00 על בסיס אימון סטים.

– חובה לאשר הגעה לפני כל אימון בטלפון: 057-4455010. אי הגעה ( ללא אישור) תגרום לניפוי מיידי מהסגל ומהתגמול שישנו לשחקניות הסגל.

הקריטריונים לסגל הבנות :
בנות 10: מדורגות 1 – 10 בדירוג ( ע'פ דירוג שנמצא באיגוד הטניס ולא מפורסם)
בנות 12: מדורגות 1 – 10 בדירוג.
– כל 4 חודשים, יבחר סגל חדש על פי דירוג הבנות.

להלן לו'ז אימוני הסגלים לחודשים ינואר – אפריל:

בנות גילאי 10 29.1.2010
הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 12 29.1.2010
 הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 10 12.2.2010 הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 12 19.2.2010 הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 10 12.3.2010 הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 12 19.3.2010 הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 10 16.4.2010 הדר יוסף 14:00 – 16:00

בנות גילאי 12 23.4.2010 הדר יוסף 14:00 – 16:00

– נא לאשר הגעה עד יומיים לפני תאריך האימון.

– לשאלות ופרטים נוספים :
מורן לביא – רכזת פרויקט 'אתנה'
itmoran@netvision.net.il

בברכה,

צוות פרויקט הנשים( 'אתנה') באיגוד הטניס

כתבות נוספות

דילוג לתוכן