נוער – סבבים בינלאומיים

התחרותתאריכיםמקום התחרותגילאיםקישור לדף התחרות
ITF דרגה 418 עד 22 בינואר 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל רמת השרוןעד גיל 18לדף התחרות
ITF דרגה 411 עד 15 בינואר 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל רמת השרוןעד גיל 18לדף התחרות
ITF דרגה 223 עד 27 בנובמבר 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל קרית שמונהעד גיל 18לדף התחרות
ITF דרגה 316 עד 20 בנובמבר 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל חיפהעד גיל 18לדף התחרות
TE דרגה 21 עד 7 בנובמבר 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל חיפהעד גיל 12לדף התחרות
ITF דרגה 327 באפריל עד 1 במאי 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל רמת השרוןעד גיל 18לדף התחרות
ITF דרגה 424-20 באפריל 2021מרכז הטניס העירוני רעננהעד גיל 18לדף התחרות
TE דרגה 25-11 באפריל 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל חיפהעד גיל 12לדף התחרות
TE דרגה 25-10 באפריל 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל עכועד גיל 14לדף התחרות
TE דרגה 329 במרץ עד 2 באפריל 2021מרכזי הטניס והחינוך בישראל רמת השרוןעד גיל 14לדף התחרות
TE דרגה 323-28 בנובמבר 2020מרכזי הטניס והחינוך בישראל רמת השרוןעד גיל 16לדף התחרות
ITF דרגה 523-28 בנובמבר 2020מרכזי הטניס והחינוך בישראל קרית שמונהעד גיל 18לדף התחרות
TE דרגה 316-22 בנובמבר 2020מרכזי הטניס והחינוך בישראל אשקלוןעד גיל 16לדף התחרות
ITF דרגה 516-22 בנובמבר 2020מרכזי הטניס והחינוך בישראל חיפהעד גיל 18לדף התחרות