לוח תחרויות נוער – ארציות

במהלך השנה יתקיימו שש תחרויות ארציות ובנוסף תתקיים אליפות ישראל לנוער בסוכות. התחרויות מיועדות לשחקנים בגילאי 9 עד 18 אשר הינם חברים באיגוד הטניס (תשלום דמי חברות אייטניס ובדיקות רפואיות ממכון ספורט, חתום ע"י רופא ספורט בלבד).
מתכונת המשחקים: בכל קטגוריה ישחקו 32 שחקנים. 22 השחקנים הראשונים בדירוג הארצי ייכנסו באופן אוטומטי לתחרות, יינתנו 2 כרטיסים חופשיים בכל קטגוריה במקרים חריגים בלבד באישור המנהל המקצועי של איגוד הטניס ויו"ר ועדת הנוער. אם לא יחולקו כרטיסים חופשיים, ייכנסו השחקנים הבאים על פי הדירוג. 8 שחקנים נוספים יעלו מהמוקדמות.
דמי השתתפות לתחרות ארצית: 120 שקלים (60 שקלים לתחרות המוקדמות).
שחקנים שיפסידו בתחרות המוקדמות ולא יהיו מעוניינים להשתתף בתחרות האזורית המתקיימת במקביל, יקבלו זיכוי בסך 120 שקלים.

תאריכים
מוק'+בית גמר
מועד אחרון להרשמהבנים 10בנים 12בנים 14בנים 16בנים 18לאומית גבריםבנות 10בנות 12בנות 14בנות 16 -18   
מוקדמות פורים
25-27/2/2022
20/02/2022מכבי נתניהמכבי נתניהמכבי נתניהמכבי נתניהק.ק.כ"סק.ק.כ"סק.ק.כ"סק.ק.כ"סק.ק.כ"ס
ארצית פורים
11-12/3/2022
16-19/3/2022
20/02/2022מכבי נתניהמכבי נתניהרעננהרעננהרעננהמכבי נתניהמכבי נתניהמכבי נתניהרעננה
מוקדמות פסח
25-27/3/2022
20/03/2022רעננהמרה"ט רמת השרוןמרה"ט רמת השרוןרעננהרעננהרעננהמרה"ט רמת השרוןמרה"ט רמת השרוןרעננה
ארצית פסח
7-14/4/2022
20/03/2022רעננהמרה"ט רמת השרוןמרה"ט רמת השרוןרעננהרעננהמרה"ט רמת השרוןמרה"ט רמת השרוןמרה"ט רמת השרוןרעננה
מוקדמות שבועות
20-22/5/2022
15/05/2022מרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפה
ארצית שבועות
27-28/5/2022
3-6/6/2022
15/05/2022מרה"ט חיפהמרה"ט קרית שמונהמרה"ט עכומרה"ט חיפה, משחקי הגמר ישוחקו בטבעון מרה"ט עכומרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפהמרה"ט חיפה
מוקדמות קיץ 1
24-26/6/2022
19/06/2022מרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלון
ארצית קיץ 1
1-10/7/2022
19/06/2022מרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלוןמרכז הטניס אשקלון
מוקדמות קיץ 5
11-13/8/2022
07/08/2022מרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושלים
ארצית קיץ 5
17-26/8/2022
07/08/2022מרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושליםמרה"ט ירושלים
מוקדמות אליפות ישראל לנוער
30/9-2/10/2022
20/09/2022פרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשך
אליפות ישראל לנוער סוכות
8-16/10/2022
20/09/2022פרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשך
מוקדמות חנוכה
9-11/12/2022
4/12/2022מרה"ט יפומרה"ט יפופרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךמרה"ט יפומרה"ט יפומרה"ט יפופרטים יימסרו בהמשך
ארצית חנוכה
16-24/12/2022
4/12/2022מרה"ט יפומרה"ט יפופרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךמרה"ט יפומרה"ט יפומרה"ט יפופרטים יימסרו בהמשך