חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח תחרויות נוער – אזוריות

דמי השתתפות לתחרות אזורית: 120 ₪.
שחקנים שיפסידו במוקדמות הארצית ויהיו מעוניינים להמשיך לתחרות האזורית, עליהם לבצע רישום נוסף לתחרות האזורית המתקיימת במקביל ולהשלים עוד 45 ₪ לדמי ההרשמה.

לחצו על ה + כדי לצפות ברשימת התחרויות

תאריכים
בית גמר
מועד אחרון להרשמהבנים 12בנים 14בנים 16בנות 12בנות 14בנות 16-18
אזורית פורים
22-25/3/204
29-30/3/2024
18/3/2024מרכז הטניס יקנעםמרכז הטניס יקנעםמרכז הטניס יקנעםמרכז הטניס יקנעם
אזורית פסח
14-19/4/2024
8/4/2024מרכז הטניס חיפהמגדל העמק ע"ש מאוריציו לוי
(חיפה)
מגדל העמק ע"ש מאוריציו לוי
(חיפה)
מרכז הטניס חיפהמגדל העמק ע"ש מאוריציו לוי
(חיפה)
מגדל העמק ע"ש מאוריציו לוי
(חיפה)
אזורית קיץ 1
1-6/7/2024
24/6/2024מרכז הטניס עכו ע"ש מתן מלכהמרכז הטניס עכו ע"ש מתן מלכהמרכז הטניס עכו ע"ש מתן מלכהמרכז הטניס עכו ע"ש מתן מלכה
אזורית קיץ 2
26-31/7/2024
22/7/2024מרכז הטניס עכוקרית ביאליק/מוצקין
ע"ש טל מזרח
קרית ביאליק/מוצקין
ע"ש טל מזרח
מרכז הטניס עכוקרית ביאליק/מוצקין
ע"ש טל מזרח
קרית ביאליק/מוצקין
ע"ש טל מזרח
אזורית קיץ 5
17-23/8/2024
12/8/2024מרכז הטניס חיפהמרכז הטניס עכומרכז הטניס עכומרכז הטניס חיפהמרכז הטניס עכומרכז הטניס עכו
אזורית סוכות
19-24/10/2024
9/10/2024קרית ביאליק/מוצקיןזכרון יעקב/קיסריה
(חיפה)
זכרון יעקב/קיסריה
(חיפה)
קרית ביאליק/מוצקיןזכרון יעקב/קיסריה
(חיפה)
זכרון יעקב/קיסריה
(חיפה)
אזורית חנוכה
26-31/12/2024
23/12/2024קרית ביאליק/מוצקין
ע"ש מנחם שוורץ
קרית ביאליק/מוצקין
ע"ש מנחם שוורץ
קרית ביאליק/מוצקין
ע"ש מנחם שוורץ
קרית ביאליק/מוצקין
ע"ש מנחם שוורץ
תאריכים
בית גמר
מועד אחרון להרשמהבנים 12בנים 14בנים 16בנות 12בנות 14בנות 16-18
אזורית פורים
22-25/3/204
29-30/3/2024
18/3/2024מרכז הטניס יפוכפר המכביהמכביםמרכז הטניס יפוכפר המכביהמכבים
אזורית פסח
14-19/4/2024
8/4/2024רמת אליהורמת אליהורמת אליהורמת אליהו
אזורית קיץ 1
1-6/7/2024
24/6/2024טופ טניס ירושליםרמת אליהומכביםטופ טניס ירושליםרמת אליהומכבים
אזורית קיץ 2
26-31/7/2024
22/7/2024מרה"ט ירושליםמכביםמכביםמרה"ט ירושליםמכביםמכבים
אזורית קיץ 5
17-23/8/2024
12/8/2024מרכז הטניס יפוטופ טניס ירושליםטופ טניס ירושליםמרכז הטניס יפוטופ טניס ירושליםטופ טניס ירושלים
אזורית סוכות
19-24/10/2024
9/10/2024רמת אליהומכביםרמת אליהומכבים
אזורית חנוכה
26-31/12/2024
23/12/2024מרה"ט ירושליםרמת אליהוכפר המכביהמרה"ט ירושליםרמת אליהוכפר המכביה
תאריכים
בית גמר
מועד אחרון להרשמהבנים 12בנים 14בנים 16בנות 12בנות 14בנות 16-18
אזורית פורים
22-25/3/204
29-30/3/2024
18/3/2024רעננהק.ק כ"ס
ע"ש עידן אהרוני
ק.ק כ"ס
ע"ש עידן אהרוני
רעננהק.ק כ"ס
ע"ש עידן אהרוני
ק.ק כ"ס
ע"ש עידן אהרוני
אזורית פסח
14-19/4/2024
8/4/2024אביחיל/חופיתקיןק.ק. הרצליהבית ברלבית ברל
אזורית קיץ 1
1-6/7/2024
24/6/2024מכבי נתניהאביחיל/חופיתקיןאביחיל/חופיתקיןמכבי נתניהאביחיל/חופיתקיןמכבים – מרכז א'
אזורית קיץ 2
26-31/7/2024
22/7/2024ק.ק. הרצליהק.ק. הרצליהק.ק. הרצליהק.ק. הרצליה
אזורית קיץ 5
17-23/8/2024
12/8/2024מכבי נתניהמכבי נתניהמכבי נתניהמכבי נתניה
אזורית סוכות
19-24/10/2024
9/10/2024ק.ק כ"סאלוני יצחקאלוני יצחקק.ק כ"סאלוני יצחקאלוני יצחק
אזורית חנוכה
26-31/12/2024
23/12/2024רעננהק.ק כ"סק.ק כ"סרעננהק.ק כ"סק.ק כ"ס
תאריכים
בית גמר
מועד אחרון להרשמהבנים 12בנים 14בנים 16בנות 12בנות 14בנות 16-18
אזורית פורים
22-25/3/204
29-30/3/2024
18/3/2024קרית גתקרית גתקרית גתקרית גת
אזורית פסח
14-19/4/2024
8/4/2024קרית גתמרכז הטניס ערדמרכז הטניס ערדקרית גתמרכז הטניס ערדמרכז הטניס ערד
אזורית קיץ 1
1-6/7/2024
24/6/2024
אזורית קיץ 2
26-31/7/2024
22/7/2024קרית גתקרית גתקרית גתקרית גת
אזורית קיץ 5
17-23/8/2024
12/8/2024קרית גתקרית גתקרית גתקרית גת
אזורית סוכות
19-24/10/2024
9/10/2024קרית גתקרית גתקרית גתקרית גת
אזורית חנוכה
26-31/12/2024
23/12/2024
דילוג לתוכן