ישראל נותרה בבית האיזורי אירופה/אפריקה מס' 1 – גביע הפדרציה, אילת 2016