חזון האיגוד

מיצוב הטניס בישראל כענף בעל מעמד בספורט הישראלי והבינלאומי, באמצעות: