חזון האיגוד

מיצוב הטניס בישראל כענף בעל מעמד בספורט הישראלי והבינלאומי, באמצעות:

  • פיתוח המודעות והרחבת הפעילות ומספר הפעילים בענף הטניס.
  • התווית מדיניות מקצועית שיטתית וארוכת טווח לפיתוחם וקידומם של טניסאים ומאמנים עם הצלחות ברמה הבינלאומית בכל המפעלים.
  • מתן הזדמנות שווה לכל ילד וילדה להשתלב ולהתפתח בענף הטניס.
  • הקניית ערכי יסוד בספורט בקרב שחקני הטניס: כבוד הדדי, נחישות, מצוינות והוגנות.