והשאר, היסטוריה: בחזרה לקרב האדיר בין מנסדורף לאדברג בווימבלדון 1990