Search
Close this search box.

הרשמה למוקדמות ובתי הגמר בתחרויות ITF ברעננה ורמה"ש

במטרה להקל על השחקנים והוריהם, ובמיוחד בתקופת הקורונה, נפתח רישום אונליין לתחרות ITF שתתקיים בשבוע של ה-19 באפריל 2021 ברעננה (גיל 18) ולתחרות ITF שתתקיים בשבוע של ה-26 באפריל ברמת בשרון (גיל 18).

רעננה – שבוע ראשון:
הרישום למוקדמות התחרות ITF רמה 4 ברעננה, על פי נהלי ה-ITF לרישום אונליין, ייפתח ביום שישי, 16 באפריל 2021, בשעה 16:00 וייסגר למחרת, שבת 17 באפריל, בשעה 17:00. משחקי המוקדמות ייפתחו ביום ראשון, 18 באפריל, לוחות הזמנים למוקדמות יפורסמו באתר ה-ITF. לאחר הרישום יקבל הנרשם אימייל המאשר את הרשמתו לתחרות. אין להגיע פיזית לאתר התחרות, הרישום הינו אונליין בלבד!
הרישום אונליין לשחקנים שמשחקים בבית הגמר ייפתח ביום ראשון, 18 באפריל, בשעה 17:00 ויימשך עד יום שני, 19 באפריל, בשעה 17:00. לאחר הרישום יקבל הנרשם אימייל המאשר את הרשמתו לתחרות. אין להגיע פיזית לאתר התחרות, הרישום הינו אונליין בלבד!

רמת השרון – שבוע שני:
הרישום למוקדמות התחרות ITF רמה 3 במרכז הטניס והחינוך שברמת השרון לכבוד ג'וייס אייזנברג, על פי נהלי ה-ITF לרישום אונליין, ייפתח ביום שישי, 23 באפריל 2021, בשעה 16:00 וייסגר למחרת, שבת 24 באפריל, בשעה 17:00. משחקי המוקדמות ייפתחו ביום ראשון, 25 לאפריל, לוחות הזמנים למוקדמות יפורסמו באתר ה-ITF. לאחר הרישום יקבל הנרשם אימייל המאשר את הרשמתו לתחרות. אין להגיע פיזית לאתר התחרות, הרישום הינו אונליין בלבד!
הרישום אונליין לשחקנים שמשחקים בבית הגמר ייפתח ביום ראשון, 25 באפריל, בשעה 17:00 ויימשך עד יום שני, 26 באפריל, בשעה 17:00. לאחר הרישום יקבל הנרשם אימייל המאשר את הרשמתו לתחרות. אין להגיע פיזית לאתר התחרות, הרישום הינו אונליין בלבד!

עלות הרישום לתחרויות:
ברעננה 50 דולר, ברמת השרון 65 דולר + 10 דולר דמי שירות (דמי שירות בלתי חוזרים). אם השחקן לא יכנס לתחרות מסיבה כלשהי (מיקום ברשימה וכדומה) הוא יקבל זיכוי תוך 10 ימי עבודה. ההגעה לרישום וההתניידות שלא בזמן המשחקים היא עם מסיכה בלבד. לשחקנים מותר להגיע עם מלווה אחד ולעבור בדיקת חום בהגעה למתחם התחרות.

רעננה:
רישום למוקדמות
רישום לבית הגמר

רמת השרון:
רישום למוקדמות
רישום לבית הגמר

הסבר כיצד לפתוח פרופיל שחקן
הסבר הרשמה לתחרות
נהלי קורונה בתחרויות בינלאומיות

כתבות נוספות

דילוג לתוכן