Search
Close this search box.

הרשמה למוקדמות ובתי הגמר בשתי תחרויות ITF ברמת השרון

במטרה להקל על השחקנים והוריהם, ובמיוחד בתקופת הקורונה בה אסור להתקהל, נפתח רישום אונליין לשתי תחרות ITF שיתקיימו שבוע אחרי שבוע במרכזי הטניס והחינוך בישראל רמת השרון.

על כל מי שמגיע לתחרות, שחקנים ומלווים (מותר מלווה אחד לשחקן/ית), להציג בדיקת קורונה עדכנית שלילית טרם כניסתם למרכז הטניס. ללא אישור זה לא תותר כניסה והשתתפות בתחרות.

תחרות ראשונה – 11 בינואר:
הרישום למוקדמות התחרות ITF ברמת השרון, לכבוד ג'ויס אייזנברג, על פי נהלי הITF-לרישום אונליין, ייפתח ביום שישי, 8 בינואר 2021, בשעה 17:00 וייסגר למחרת, שבת 09 בינואר, בשעה 17:00. משחקי המוקדמות ייפתחו ביום ראשון, 10 בינואר, לוחות הזמנים למוקדמות יפורסמו באתר ה .ITF-לאחר הרישום יקבל הנרשם אימייל המאשר את הרשמתו לתחרות. מי שלא קיבל הודעה ונתקל בבעיות ברישום נא לשלוח מייל לדימה לייפמן, מנהל מחלקת תחרויות של מרכזי הטניס dima.leifman@gmail.com. שימו לב שלא תתקיים הרשמה פיזית למוקדמות (אין להגיע למרכז הטניס ברמת השרון בשעות הרישום).
** שימו לב: בקשה לשופט הראשי בכתב אשר לא תיענה בתשובה "אישור" מצד השופט הראשי לא תחשב לבקשה והאחריות תהיה על השחקן!

הרישום אונליין לשחקנים שמשחקים בבית הגמר ייפתח ביום ראשון, 11 בינואר, בשעה 17:00 ויימשך עד יום שני, 12 בינואר, בשעה 17:00. שימו לב שלא תתקיים הרשמה פיזית למוקדמות (אין להגיע לטניס ברמת השרון בשעות הרישום).

עלות הרישום לתחרויות: 50 דולר דמי רישום + 10 דולר דמי שירות (דמי שירות בלתי חוזרים). אם השחקן לא יכנס לתחרות מסיבה כלשהי (מיקום ברשימה וכדומה) הוא יקבל זיכוי תוך 10 ימי עבודה. ההגעה לרישום וההתניידות שלא בזמן המשחקים היא עם מסיכה בלבד. לשחקנים מותר להגיע עם מלווה אחד ולעבור בדיקת חום בהגעה למתחם התחרות.

רישום לתחרות ITF ברמת השרון בשבוע הראשון (מוקדמות ובית גמר)
הסבר כיצד לפתוח פרופיל שחקן
הסבר הרשמה לתחרות
נהלי קורונה בתחרויות בינלאומיות

וויילד קארד לשבוע הראשון:

בנים – הגרלה ראשית:
גור טרכטנברג
אייל שיוביץ
אסף שוורץ
עמית שמש

בנים – מוקדמות:
אייל שומילוב
עמית שחר

בנות – הגרלה ראשית:
דניאל גולדשטיין
אלכסנדרה סטפנובה
דניאלה שווד
טל דקל

תחרות שנייה – 18 בינואר:
הרישום למוקדמות התחרות ITF ברמת השרון, משפחת גרין לכבוד ג'ו פרייברג, על פי נהלי הITF- לרישום אונליין, ייפתח ביום שישי, 15 בינואר 2021, בשעה 17:00 וייסגר למחרת, שבת 16 בינואר, בשעה 17:00. משחקי המוקדמות ייפתחו ביום ראשון, 17 בינואר, לוחות הזמנים למוקדמות יפורסמו באתר ה .ITF-לאחר הרישום יקבל הנרשם אימייל המאשר את הרשמתו לתחרות. מי שלא קיבל הודעה ונתקל בבעיות ברישום נא לשלוח מייל לדימה לייפמן, מנהל מחלקת תחרויות של מרכזי הטניס .dima.leifman@gmail.com שימו לב שלא תתקיים הרשמה פיזית למוקדמות (אין להגיע למרכז הטניס ברמת השרון בשעות הרישום).
** שימו לב: בקשה לשופט הראשי בכתב אשר לא תיענה בתשובה "אישור" מצד השופט הראשי לא תחשב לבקשה והאחריות תהיה על השחקן!

הרישום אונליין לשחקנים שמשחקים בבית הגמר ייפתח ביום ראשון, 17 בינואר, בשעה 17:00 ויימשך עד יום שני, 18 בינואר, בשעה 17:00. שימו לב שלא תתקיים הרשמה פיזית למוקדמות (אין להגיע למרכז הטניס ברמת השרון בשעות הרישום).

עלות הרישום לתחרויות: 50 דולר דמי רישום + 10 דולר דמי שירות (דמי שירות בלתי חוזרים). אם השחקן לא יכנס לתחרות מסיבה כלשהי (מיקום ברשימה וכדומה) הוא יקבל זיכוי תוך 10 ימי עבודה. ההגעה לרישום וההתניידות שלא בזמן המשחקים היא עם מסיכה בלבד. לשחקנים מותר להגיע עם מלווה אחד ולעבור בדיקת חום בהגעה למתחם התחרות.

רישום לתחרות ITF ברמת השרון בשבוע השני (מוקדמות ובית גמר)
הסבר כיצד לפתוח פרופיל שחקן
הסבר הרשמה לתחרות
נהלי קורונה בתחרויות בינלאומיות

הרשמה לקדם מוקדמות:
תחרות קדם מוקדמות לבנים בלבד, לשבוע הראשון, תשוחק ביום שבת, 9 בינואר, (אם יירשמו יותר מ-16 שחקנים – יתקיימו משחקים גם ביום שישי, 8 בינואר).
סגירת הרשמה – יום חמישי, 7 בינואר, בשעה 18:00. בהמשך נפרסם לגבי קדם המוקדמות לשבוע השני. 
קישור לרישום

כתבות נוספות

דילוג לתוכן