הנחיות והבהרות בנוגע לתחרות הארצית והאזורית קיץ 5

הנחיות והבהרות בנוגע לתחרות הארצית והאזורית קיץ 5:
1. הספורט בישראל, ובכלל זה ענף הטניס, פועלים תחת הנחיות ומגבלות מגיפת הקורונה שמן הסתם תישאר עמנו למשך זמן לא מוגדר ולא ידוע. בתוך כך, איגוד הטניס פועל תחת הנחיות משרד הספורט המושתתות על הנחיות משרד הבריאות.

2. לקחים מתחרות קיץ 1: לאחר בחינת האירועים בקיץ 1 הוחלט על המשך תחרויות ללא מלווים למעט גילאי 10. אם יהיה שינוי, תצא הודעה רשמית שתפורסם באתר איגוד הטניס. במהלך תחרויות קיץ 1 שונה הנוהל עבור השחקנים שהגיעו לחצי הגמר מבלי שפורסמה הודעה רשמית בנושא ועל כך אנחנו מתנצלים.

3. איגוד הטניס שב ומודיע שהוא רואה בחומרה רבה התנהגות לא אחראית ולא בהתאם לנוהלי התחרויות בתקופת הקורונה. בעניין זה לא יהיו פשרות ויינקטו צעדים משמעתיים כלפי מפירי הנהלים בהתאם לתקנון ולהנחיות
ולהלן עיקריהם:
א. ליווי שחקנים לתחרות: חל איסור על הגעת מלווה לכל הגילאים למעט גילאי 10 בנים ובנות. מלווה שיימצא במתחם בניגוד לתקנות יגרום לפסילה מיידית של השחקן ללא אזהרה.
ב. התנהגות מלווים: מלווה שינהג בגסות ו/או בתוקפנות כלפי מי מצוות מארגני התחרות – מנהל התחרות, שופטים, מנהל המתקן המאבטח או מי מצוות השופטים – יגרום לפסילה מיידית של השחקן.
ג. הגבלת השתתפות בתחרות: ניתן לשחק רק בקבוצת גיל אחת. בשל מגבלות החלות על כמות אנשים המותרת במתקן, תפוצל התחרות (גם המוקדמות וגם בית הגמר) למספר מוקדים אשר יפורסמו בימים הקרובים. פיצול זה לא יאפשר לשחק גם בתחרות הלאומית וגם בתחרות הנוער.

4. הבהרות באשר לתחרויות קיץ 1 וקיץ 5:
א. תחרויות אלו נכללות במסגרת "סבב קאהן" – המעניק לזוכים מלגות המחולקות ע"י מרכזי הטניס והחינוך בישראל ופתוחות בפני כלל השחקנים. שמונת השחקנים הראשונים לפי הניקוד המצטבר, אך ורק לתחרויות קיץ 1 וקיץ 5, יוכלו להשתתף בתחרות המאסטרס על שם קאהן שתחל ב-22 בספטמבר. הודעה בדבר גובה המלגות ותקנון החלוקה תתפרסם בנפרד.
ב. ילדים שלהם אושר להשתתף בקבוצת גיל גבוהה יותר (אך ורק באישור יו"ר ועדת נוער והמנהל המקצועי) יוכלו להשתתף במוקדמות של קבוצת הגיל הגבוהה יותר בלבד. אם לא יעברו מוקדמות יוכלו להשתתף בתחרות אזורית, אבל לא בתחרות הארצית בקבוצת הגיל הנמוכה יותר. הניקוד בסבב קאהן יחושב אך ורק לקבוצת גיל אחת.

5. אחרית דבר: אנו עושים ככל הניתן על מנת לקיים שיגרת פעילות גם תחת מגבלות הקורונה שנכפתה עלינו. חשוב לנו לאפשר לילדים להתחרות, אך חשובה לנו יותר השמירה על בריאותם. אנו קשובים להערות ולבקשות ההורים אך לא תמיד יש בידנו לרצות את הכל. נאחל לילדים תחרות מוצלחת, מהנה ובעיקר ספורטיבית.

הודעה נוספת לגבי משחקי התחרות הארצית קיץ 5 שיתקיימו במרכזי הטניס והחינוך בישראל ביפו ובירושלים:
הכניסה למרכז הטניס, כולל החניה (בירושלים ניתן לחנות בחניה), השירותים, המשרדים והקפיטריה אסורה לאיש מלבד השחקנים, פרט למלווים של גילאי 10.
* אסור לטפס על הגדרות.
* אסור להטיס רחפנים מעל מרכז הטניס.
*  אסור להתקהל מחוץ למרכז הטניס.
* נא לא להגיע למעלה משעה לפני שעת המשחק.
* אסור לצלם/ להקליט משחקים.
*  אין כניסה למאמנים ומלווים בכל שלבי התחרות (פרט לגילאי 10).
*  הכניסה לחניה מותרת לשחקניות התחרות הלאומית.

אנא, עיזרו לנו לשמור על הנחיות.

תודה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה!

 

כתבות נוספות