Search
Close this search box.

המכביה ה-19: קריטריונים לבחירת שחקנים

1.      המכבייה ה-19 מתקיימת בין התאריכים בקיץ 2013
 
2.      קטגוריות משתתפות –
1)      יחידים נשים/גברים – גילאים 35 – 75+ כול 5 שנים.
 
2)      גילאי 80+ במידה ויהיו 8 שחקנים ולפחות מ-3 מדינות.
 
3)      קטגוריות Masters בגילאים: 35,40,45,50,55,60 משתתפים 6 שחקנים ביחידים בכל קטגוריה ו3 זוגות בכל קטגוריה במשחקי הזוגות למיניהם – זוגות גברים, נשים ומעורבים.
 
4)      קטגיוריות Grand Masters בגיל: 65,70 וקטגוריות ה- Super Grand Masers בגילאים 75,80 משתתפים 8 שחקנים ביחידים בכל קטגוריה ו3 זוגות בכל קטגוריה במשחקי הזוגות למיניהם – זוגות גברים, נשים ומעורבים.
 
5)      קיום קטגוריה מותנה במינימום 8 שחקנים ומ-3 מדינות – במידה ולא ימולאו התנאים תאוחד הקטגוריה עם שכבת גיל נמוכה יותר.
 
6)      קביעת הקטגוריות למשחקי הזוגות תקבע בהמשך על פי כמות השחקנים.
 
7)      כל שחקן יכול לשחק בשני אירועים בלבד.
 
3.      עקרונות בחירת השחקנים –
1)      ישחקו במכביה שחקני דרג א' בלבד.
 
2)      טבלת הדירוגים הייעודית למשחקי המכביה : הדירוג יורכב מצבירת ניקוד 3 תחרויות הטובות ביותר מתוך  4 תחרויות מאסטרס הבאות:
      מאסטרס רמת השרון 2012
      מאסטרס מכבי צפון סוכות 2012
      2 תחרויות המאסטרס הראשונות לשנת 2013 (עפ'י תכנית העבודה שתגובש בהמשך השנה)
 
3)      משחקי יחידים –
      שיבוץ 5 שחקנים הראשונים מתוך טבלת הדירוגים הייעודית למשחקי המכביה בכל קטגוריה.
     במידה ולשני שחקנים ביחידים יש אותו הניקוד יקבע שיבוצם על פי כלל 
     התחרויות ולא 3 החזקות.
     במידה ולשני שחקנים ביחידים יש אותו הניקוד בכלל התחרויות יקבע 
     שיבוצם על פי משחק מלא דהיינו הטוב מ-3 עם שובר שוויון עד 10 במערכה   
     השלישית.
      שיבוץ כרטיס חופשי (Wild Card) אחד בכל קטגוריה. בהתאם להחלטת ועדה מקצועית של איגוד הטניס. בקשת כרטיס חופשי מחייבת נימוק כגון:
     שחקן שדורג ב 3 המקומות הראשונים לפני פציעה, וחוזר לשחק אך לא הספיק לצבור ניקוד רב במשחקים הקובעים לדרוג המכביה
     שחקן עבר אשר דורג בשיאו ב ATP/WTA ב 500 הראשונים בעולם.
     נימוק רלוונטי אחר לשיקול הועדה 
      במידה ולא הוקצה כרטיס חופשי (Wild Card) בקטגוריה, השחקן המדורג הבא בקטגוריה יקבל את זכות ההשתתפות במשחקים.
      רזרבה: שני השחקנים הראשונים בדרוג הייעודי למכביה, אשר לא נכנסו אוטומטית למשחקי המכביה – יקבלו את האפשרות להיות מחליפים למקרה של פרישת אחד השחקנים כאשר הראשון בדרוג מביניהם יהיה הראשון להחליף שחקן שפרש.
 

כתבות נוספות

דילוג לתוכן