Search
Close this search box.

הירשמו לארצית פסח

נפתחה ההרשמה למוקדמות וארצית פסח – למקומות התחרות הקלק כאן

מוקדמות – 23 – 24 במרץ 2012

בית גמר – 29 במרץ – 4 באפריל 2012


ההרשמה לתחרות ארצית ומוקדמות ארצית היא עד יום א' 18 במרץ 2012.
רשימת המשתתפים לארצית תפורסם ביום ג' 20 במרץ 2012.
פרסום ההגרלה ולו'ז למוקדמות ביום ה' 22 במרץ 2012.
פרסום ההגרלה ולו'ז לבית הגמר ביום ג' 27 במרץ 2012.

שיטת התחרות:
בנים/בנות 10, 12, 14, 16, 18 יתקיים בית גמר של 32 שחקנים:
1. 22 שחקנים על פי דירוג.
2. למחלקת תחרויות הנוער יש שני כרטיסים חופשיים בתחרויות הארציות. במידה שהוחלט לא להשתמש בכרטיס החופשי, ייכנס לתחרות השחקן הבא בדירוג. כרטיסים חופשיים יינתנו במקרים מיוחדים בלבד.
3. 8 שחקנים שיעלו לרבע גמר מוקדמות יכנסו לבית הגמר.

ההרשמה לתחרות הארצית דרך אתר האינטרנט בלבד. לא יתקבלו טפסי הרשמה בפקס!!!
שחקנים שאין ברשותם כרטיס אשראי, ירשמו באתר וישלחו מראש מזומן או צ'ק. אם דמי ההרשמה לא יגיעו לאיגוד הטניס בזמן ביום סיום גמר ההרשמה, השחקן ימחק מהרשימה.

סכום ההרשמה לתחרות הארצית הוא 100 שקלים והתשלום הוא מיידי.
במידה ששחקן נרשם לארצית, לא נכנס והחליט לוותר על המוקדמות – יעמדו לזכותו 100 שקלים בהרשמה הבאה.
במידה ששחקן נרשם לארצית, לא נכנס והחליט לוותר על האזורית – יעמדו לזכותו 100 שקלים בהרשמה הבאה.
שחקן שיבטל השתתפותו לכל המאוחר ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה, עד השעה 12:00, יקבל החזר כספי על התחרות – יעמדו לזכותו 100 שקלים בהרשמה הבאה. שחקן שיבטל את השתתפותו ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה מהשעה 12:00 והלאה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.

כתבות נוספות

דילוג לתוכן