הזמנה לכנס – רובד תחרותי שוטף 24.12.14

הטוטו מזמין נציגי איגודים ועמותות ספורט, ראשי רשויות ומנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות, לכנס הסברה לקרן: "תחרותי שוטף". בכנס יוצגו אמות המידה ואופן הגשת הבקשות. הכנס יערך ביום רביעי, ב' בטבת תשע"ה, 24/12/14, בשעה: 10:30 במתחם בית העם – הי
כל התרבות העירוני, רח' יעקב 48, רחובות. חניה חופשית.

 

""

כתבות נוספות