Search
Close this search box.

ההרשמה למשחקי המכביה תסתיים ב-7באפריל 2022

משחקי המכביה יתקיימו בין התאריכים 12 עד 24 ביולי 2022. מצורף טופס רישום עבור קטגוריות גיל 16, 18 ו-OPEN, בנים ובנות – יש למלא את הטופס עד ה-7 באפריל 2022 בשעה 24:00.

לאחר סיום ההרשמה, ייבחרו 6 השחקנים/ות בכל קטגוריה, אשר ייצגו את מדינת ישראל במכביה. לאור חשיבות האירוע, נבקש מראש כי ירשמו רק שחקנים ושחקניות אשר מתחייבים להשתתף לאורך כל התחרות.

לקישור

כתבות נוספות

דילוג לתוכן