איגוד הטניס משתתף בצערו של שחר פרקיס על מות אמו

כתבות נוספות