איגוד הטניס משתתף בצערו של מיקי זרגרי חבר הנהלת איגוד הטניס במות אמו.

כתבות נוספות