איגוד הטניס משתתף בצערו של מיכאל קליין והמשפחה במות אביו. יהי זכרו ברוך!

כתבות נוספות