איגוד הטניס משתתף בצערו של ארז שנקר במות אמו, שלא תדע עוד צער!

כתבות נוספות