איגוד הטניס משתתף בצערו של אסף כהן גינצבורג בשל מות אביו זוהר כהן.

כתבות נוספות