איגוד הטניס מרכין ראש על פטירתו של יהושוע בכור ומשתתף בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך.

כתבות נוספות