איגוד הטניס מרכין ראשו על מותו בטרם עת של אורן ורך.

כתבות נוספות