לוח אירועים
פייסבוק
קישורים נוספים
דירוג בינלאומי - גברים
שם שחקן דירוג
דודי סלע 113
אמיר וינטרוב 264
בר בוצר 626
עידן לשם 695
דירוג בינלאומי - נשים
 
שם שחקן דירוג
יוליה גלושקו 126
שחר פאר 199
דניז חזניוק 298
שרי שטרנבך 581

קטגוריה:

שם תחרות:

רמה:

אזור:

מתאריך:

עד תאריך:

קוד שם תחרות גיל תחילת תחרות סיום תחרות רמה אזור גמר הרשמה
7804 תחרות יומית טבעון 1 כללי 30/01/2016 30/01/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
7806 תחרות יומית ק.ב 1 כללי 13/02/2016 13/02/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
7808 פורים 2016 בנים 12 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7809 פורים 2016 בנים 14 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7810 פורים 2016 בנים 16 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7811 פורים 2016 בנים לאומית 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7812 פורים 2016 בנות 12 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7813 פורים 2016 בנות 14 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7814 פורים 2016 בנות לאומית 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7815 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7816 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7817 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7818 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7819 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7820 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7821 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7822 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7823 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7824 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7825 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7826 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7827 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7828 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7829 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7830 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7831 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7832 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7833 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7834 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7835 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7836 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7837 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7838 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7839 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7840 פורים 2016 בנים לאומית 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7841 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7842 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7843 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7844 פורים 2016 בנות לאומית 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7845 סבב וילסון 1 2016 בנים 10 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7846 סבב וילסון 1 2016 בנים 12 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7847 סבב וילסון 1 2016 בנים 14 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7848 סבב וילסון 1 2016 בנים 16 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7849 סבב וילסון 1 2016 בנים לאומית 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7850 סבב וילסון 1 2016 בנות 10 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7851 סבב וילסון 1 2016 בנות 12 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7852 סבב וילסון 1 2016 בנות 14 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7853 סבב וילסון 1 2016 בנות לאומית 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7854 סבב וילסון 2 2016 בנים 10 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7855 סבב וילסון 2 2016 בנים 12 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7856 סבב וילסון 2 2016 בנים 14 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7857 סבב וילסון 2 2016 בנים 16 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7858 סבב וילסון 2 2016 בנים לאומית 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7859 סבב וילסון 2 2016 בנות 10 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7860 סבב וילסון 2 2016 בנות 12 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7861 סבב וילסון 2 2016 בנות 14 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7862 סבב וילסון 2 2016 בנות לאומית 01/03/2016 01/03/0261 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7863 תחרויות יומיות- סבב העמק 1 ז' כללי 05/03/2016 05/03/2016 תחרות יומית אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7866 תחרות יומית ק.ב. 2 כללי 05/03/2016 05/03/2016 כללי הרשמה נסגרה
7869 תחרות יומית ק.ב. 3 כללי 12/03/2016 12/03/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
7873 פסח 2016 בנים 10 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7874 פסח 2016 בנים 12 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7875 פסח 2016 בנים 14 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7876 פסח 2016 בנים 16 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7877 פסח 2016 בנים לאומית 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7878 פסח 2016 בנות 10 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7879 פסח 2016 בנות 12 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7880 פסח 2016 בנות 14 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7881 פסח 2016 בנות לאומית 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7882 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7883 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7884 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7885 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7886 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7887 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7888 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7889 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7890 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7891 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7892 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7893 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7894 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7895 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7896 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7897 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7898 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7899 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7900 פסח 2016 בנים לאומית 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7901 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7902 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7903 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7904 פסח 2016 בנות לאומית 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7905 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7906 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7907 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7908 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7909 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7910 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7911 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7912 תחרות יומית כפר יונה 1 כללי 19/03/2016 19/03/2016 תחרות יומית אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7935 תחרות מאסטרס ITF מכבי צפון תחרות מאסטרס 21/04/2016 30/04/2016 כללי הרשמה נסגרה
Instagram
השותפים שלנו


volvo
ituran
winner
bg_logo
calcalist
five
San Benedetto