שופטים
ניוזלטר
לוח אירועים
פייסבוק
קישורים נוספים
דירוג בינלאומי - גברים
שם שחקן דירוג
דודי סלע 62
אמיר וינטרוב 197
עידן לשם 554
בר בוצר 569
דירוג בינלאומי - נשים
 
שם שחקן דירוג
יוליה גלושקו 144
שחר פאר 302
דניז חזניוק 310
קרן שלמה 611

קטגוריה:

שם תחרות:

רמה:

אזור:

מתאריך:

עד תאריך:

קוד שם תחרות גיל תחילת תחרות סיום תחרות רמה אזור גמר הרשמה
7951 תחרות יומית מרהט אשקלון-סבב1 כללי 06/05/2016 06/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
7994 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7995 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7996 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7997 שבועות 2016 בנים לאומית 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7998 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7999 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8000 שבועות 2016 בנות לאומית 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8001 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8002 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8003 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8004 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8005 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8006 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8008 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8009 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8010 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8011 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8012 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8013 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8014 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8015 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8016 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8017 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8018 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8019 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8020 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8021 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8022 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8023 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8024 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8025 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8026 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8027 שבועות 2016 בנים לאומית 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8028 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8029 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8030 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8031 שבועות 2016 בנות לאומית 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8033 אלוף האלופים-מחזור 1 כללי 06/05/2016 06/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8036 תחרות יומית אשדוד 3 כללי 17/05/2016 17/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8037 תחרות מאסטרס הפועל ת"א 2016 תחרות מאסטרס 13/05/2016 21/05/2016 מאסטרס 1 א' כללי הרשמה נסגרה
8038 תחרות יומית מרכה"ט עכו 1 כללי 19/05/2016 19/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8039 סבב פרינס 4 2016 בנים 10 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8040 סבב פרינס 4 2016 בנים 12 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8041 סבב פרינס 4 2016 בנים 14 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8042 סבב פרינס 4 2016 בנים 16 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8043 סבב פרינס 4 2016 בנים לאומית 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8044 סבב פרינס 4 2016 בנות 10 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8045 סבב פרינס 4 2016 בנות 12 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8046 סבב פרינס 4 2016 בנות 14 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8047 סבב פרינס 4 2016 בנות לאומית 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8051 תחרות יומית מרכז טניס ת"א 1 כללי 27/05/2016 27/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8054 אלוף האלופים מחזור 2 כללי 20/05/2016 20/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8057 תחרות יומית אס"א ת"א 3 כללי 01/05/2016 01/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8058 תחרות יומית אס"א ת"א 4 כללי 15/05/2016 15/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8059 תחרות יומית סבב עמק יזרעאל 2 כללי 03/06/2016 03/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8068 תחרות יומית סבב עצמה השרון 3 כללי 24/05/2016 24/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8069 תחרות יומית מרכהט אשקלון- סבב כללי 31/05/2016 31/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8070 תחרות יומית כפר המכביה 3 כללי 30/04/2016 30/04/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8073 תחרות יומית-עכו 2 כללי 01/06/2016 01/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8074 קיץ 1 2016 בנים 12 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8075 תחרות יומית מרכז טניס ת"א- 2 כללי 03/06/2016 03/06/2016 תחרות יומית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8076 תחרות יומית מגדל העמק 3 כללי 18/06/2016 18/06/2016 תחרות יומית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8077 קיץ 1 2016 בנים 14 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8078 קיץ 1 2016 בנים 16 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8079 קיץ 1 2016 בנים לאומית 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8080 קיץ 1 2016 בנות 12 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8081 קיץ 1 2016 בנות 14 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8082 קיץ 1 2016 בנות לאומית 09/07/2016 16/07/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8083 קיץ 1 2016 בנים 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8084 קיץ 1 2016 בנים 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8085 קיץ 1 2016 בנים 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8086 קיץ 1 2016 בנים 16 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8087 קיץ 1 2016 בנות 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8088 קיץ 1 2016 בנות 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8089 קיץ 1 2016 בנות 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8090 קיץ 1 2016 בנים 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8091 קיץ 1 2016 בנים 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8092 קיץ 1 2016 בנים 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8093 קיץ 1 2016 בנים 16 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8094 קיץ 1 2016 בנות 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8095 קיץ 1 2016 בנות 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8096 קיץ 1 2016 בנות 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8097 קיץ 1 2016 בנים 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8098 קיץ 1 2016 בנים 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8099 קיץ 1 2016 בנים 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8100 קיץ 1 2016 בנים 16 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8101 קיץ 1 2016 בנים לאומית 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8102 קיץ 1 2016 בנות 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8103 קיץ 1 2016 בנות 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8104 קיץ 1 2016 בנות 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8105 קיץ 1 2016 בנות לאומית 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8106 קיץ 1 2016 בנים 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8107 קיץ 1 2016 בנים 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8108 קיץ 1 2016 בנים 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8109 קיץ 1 2016 בנים 16 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8111 קיץ 1 2016 בנות 10 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8112 קיץ 1 2016 בנות 12 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8113 קיץ 1 2016 בנות 14 10/07/2016 15/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8114 תחרות יומית סבב עצמה השרון 4 כללי 10/06/2016 10/06/2016 תחרות יומית אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8115 תחרות יומית מרכז טניס ת"א 3 כללי 24/06/2016 24/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8116 תחרות מאסטרס חיפה 2016 תחרות מאסטרס 10/06/2016 18/06/2016 מאסטרס 1 א' כללי הרשמה נסגרה
8118 תחרות יומית -יפו 2 כללי 13/05/2016 13/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8119 תחרות יומית - יפו 3 כללי 03/06/2016 03/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8120 תחרות יומית - יפו 4 כללי 01/07/2016 01/07/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8121 תחרות יומית עכו-3 כללי 19/05/2016 19/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8122 תחרות יומית עכו-4 כללי 01/06/2016 01/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8123 תחרות יומית עכו- 5 כללי 10/06/2016 10/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8124 קיץ 2 2016 בנים 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8125 קיץ 2 2016 בנים 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8127 קיץ 2 2016 בנים 16 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8128 קיץ 2 2016 בנות 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8129 קיץ 2 2016 בנות 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8130 קיץ 2 2016 בנים 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8131 קיץ 2 2016 בנים 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8132 קיץ 2 2016 בנים 16 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8133 קיץ 2 2016 בנות 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8134 קיץ 2 2016 בנות 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8136 קיץ 2 2016 בנים 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8137 קיץ 2 2016 בנים 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8138 קיץ 2 2016 בנים 16 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8139 קיץ 2 2016 בנות 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8140 קיץ 2 2016 בנות 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8141 קיץ 2 2016 בנים 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8142 קיץ 2 2016 בנים 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8143 קיץ 2 2016 בנים 16 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8144 קיץ 2 2016 בנים לאומית 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8145 קיץ 2 2016 בנות 12 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8146 קיץ 2 2016 בנות 14 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8147 קיץ 2 2016 בנות לאומית 17/07/2016 22/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8148 קיץ 3 2016 בנים 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8149 קיץ 3 2016 בנים 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8150 קיץ 3 2016 בנים 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8151 קיץ 3 2016 בנים 16 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8152 קיץ 3 2016 בנות 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8153 קיץ 3 2016 בנות 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8154 קיץ 3 2016 בנות 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8155 קיץ 3 2016 בנים 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8156 קיץ 3 2016 בנים 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8157 קיץ 3 2016 בנים 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8158 קיץ 3 2016 בנים 16 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8159 קיץ 3 2016 בנות 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8160 קיץ 3 2016 בנות 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8161 קיץ 3 2016 בנות 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8162 קיץ 3 2016 בנים 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8163 קיץ 3 2016 בנים 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8164 קיץ 3 2016 בנים 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8165 קיץ 3 2016 בנים 16 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8166 קיץ 3 2016 בנים לאומית 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8167 קיץ 3 2016 בנות 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8168 קיץ 3 2016 בנות 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8169 קיץ 3 2016 בנות 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8170 קיץ 3 2016 בנות לאומית 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8171 קיץ 3 2016 בנים 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8172 קיץ 3 2016 בנים 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8173 קיץ 3 2016 בנים 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8174 קיץ 3 2016 בנים 16 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8175 קיץ 3 2016 בנות 10 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8176 קיץ 3 2016 בנות 12 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8177 קיץ 3 2016 בנות 14 24/07/2016 29/07/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8178 תחרות יומית מרכה"ט אשקלון 3 כללי 03/06/2016 03/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8179 תחרות יומית מרכה"ט אשקלון 4 כללי 17/06/2016 17/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8204 תחרות יומית- אסא ב"ש 1 כללי 05/07/2016 05/07/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8209 פיינל 4 קיץ-מחזור 1 כללי 03/06/2016 03/06/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8211 פיינל 4 קיץ-מחזור 2 כללי 03/07/2016 03/07/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8213 תחרות יומית-אסא ב"ש2 כללי 19/07/2016 19/07/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8214 קיץ 5 2016 בנים 12 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8215 קיץ 5 2016 בנים 14 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8216 קיץ 5 2016 בנים 16 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8217 קיץ 5 2016 בנים לאומית 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8218 קיץ 5 2016 בנות 10 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8219 קיץ 5 2016 בנות 12 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8220 קיץ 5 2016 בנות 14 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8221 קיץ 5 2016 בנות לאומית 19/08/2016 26/08/2016 ארצית ארצית - אזור 1 08/08/2016
8222 קיץ 5 2016 בנים 10 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8223 קיץ 5 2016 בנים 12 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8225 קיץ 5 2016 בנים 14 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8226 קיץ 5 2016 בנים 16 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8227 קיץ 5 2016 בנות 10 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8228 קיץ 5 2016 בנות 12 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8229 קיץ 5 2016 בנות 14 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 14/08/2016
8230 קיץ 5 2016 בנים 10 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8232 קיץ 5 2016 בנים 12 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8233 קיץ 5 2016 בנים 14 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8234 קיץ 5 2016 בנים 16 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8235 קיץ 5 2016 בנות 10 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8236 קיץ 5 2016 בנות 12 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8237 קיץ 5 2016 בנות 14 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 14/08/2016
8238 קיץ 5 2016 בנים 10 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
8239 קיץ 5 2016 בנים 12 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
8240 קיץ 5 2016 בנים 14 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
8241 קיץ 5 2016 בנים 16 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
8242 קיץ 5 2016 בנות 10 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
8243 קיץ 5 2016 בנות 12 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
8244 קיץ 5 2016 בנות 14 21/08/2016 27/08/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 14/08/2016
השותפים שלנו


volvo
ituran
winner
bg_logo
calcalist
five
San Benedetto