ניוזלטר
לוח אירועים
פייסבוק
קישורים נוספים
דירוג בינלאומי - גברים
שם שחקן דירוג
דודי סלע 62
אמיר וינטרוב 197
עידן לשם 554
בר בוצר 569
דירוג בינלאומי - נשים
 
שם שחקן דירוג
יוליה גלושקו 144
שחר פאר 302
דניז חזניוק 310
קרן שלמה 611

קטגוריה:

שם תחרות:

רמה:

אזור:

מתאריך:

עד תאריך:

קוד שם תחרות גיל תחילת תחרות סיום תחרות רמה אזור גמר הרשמה
7808 פורים 2016 בנים 12 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7809 פורים 2016 בנים 14 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7810 פורים 2016 בנים 16 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7811 פורים 2016 בנים לאומית 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7812 פורים 2016 בנות 12 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7813 פורים 2016 בנות 14 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7814 פורים 2016 בנות לאומית 18/03/2016 26/03/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7815 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7816 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7817 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7818 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7819 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7820 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7821 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7822 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7823 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7824 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7825 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7826 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7827 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7828 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7829 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7830 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7831 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7832 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7833 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7834 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7835 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7836 פורים 2016 בנים 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7837 פורים 2016 בנים 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7838 פורים 2016 בנים 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7839 פורים 2016 בנים 16 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7840 פורים 2016 בנים לאומית 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7841 פורים 2016 בנות 10 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7842 פורים 2016 בנות 12 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7843 פורים 2016 בנות 14 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7844 פורים 2016 בנות לאומית 23/03/2016 26/03/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7863 תחרויות יומיות- סבב העמק 1 ז' כללי 05/03/2016 05/03/2016 תחרות יומית אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7866 תחרות יומית ק.ב. 2 כללי 05/03/2016 05/03/2016 כללי הרשמה נסגרה
7869 תחרות יומית ק.ב. 3 כללי 12/03/2016 12/03/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
7873 פסח 2016 בנים 10 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7874 פסח 2016 בנים 12 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7875 פסח 2016 בנים 14 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7876 פסח 2016 בנים 16 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7877 פסח 2016 בנים לאומית 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7878 פסח 2016 בנות 10 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7879 פסח 2016 בנות 12 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7880 פסח 2016 בנות 14 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7881 פסח 2016 בנות לאומית 14/04/2016 21/04/2016 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
7882 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7883 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7884 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7885 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7886 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7887 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7888 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
7889 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7890 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7891 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7892 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7893 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7894 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7895 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
7896 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7897 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7898 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7899 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7900 פסח 2016 בנים לאומית 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7901 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7902 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7903 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7904 פסח 2016 בנות לאומית 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
7905 פסח 2016 בנים 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7906 פסח 2016 בנים 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7907 פסח 2016 בנים 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7908 פסח 2016 בנים 16 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7909 פסח 2016 בנות 10 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7910 פסח 2016 בנות 12 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7912 תחרות יומית כפר יונה 1 כללי 19/03/2016 19/03/2016 תחרות יומית אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7935 תחרות מאסטרס ITF מכבי צפון תחרות מאסטרס 21/04/2016 30/04/2016 כללי הרשמה נסגרה
7936 פסח 2016 בנות 14 17/04/2016 22/04/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7937 סבב וילסון 1 2016 בנים 10 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7938 סבב וילסון 1 2016 בנים 12 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7939 סבב וילסון 1 2016 בנים 14 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7940 סבב וילסון 1 2016 בנים 16 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7941 סבב וילסון 1 2016 בנים לאומית 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7942 סבב וילסון 1 2016 בנות 10 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7943 סבב וילסון 1 2016 בנות 12 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7944 סבב וילסון 1 2016 בנות 14 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7945 סבב וילסון 1 2016 בנות לאומית 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7948 סבב וילסון 2 2016 בנים 10 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7949 סבב וילסון 2 2016 בנים 12 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7950 סבב וילסון 2 2016 בנים 14 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7951 תחרות יומית מרהט אשקלון-סבב1 כללי 06/05/2016 06/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
7952 סבב וילסון 2 2016 בנים 16 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7953 סבב וילסון 2 2016 בנים לאומית 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7954 סבב וילסון 2 2016 בנות 10 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7955 סבב וילסון 2 2016 בנות 12 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7956 סבב וילסון 2 2016 בנות 14 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7957 סבב וילסון 2 2016 בנות לאומית 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7958 סבב וילסון 3 2016 בנים 10 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7959 סבב וילסון 3 2016 בנים 12 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7960 סבב וילסון 3 2016 בנים 14 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7961 סבב וילסון 3 2016 בנים 16 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7962 סבב וילסון 3 2016 בנים לאומית 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7963 סבב וילסון 3 2016 בנות 10 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7964 סבב וילסון 3 2016 בנות 12 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7965 סבב וילסון 3 2016 בנות 14 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7966 סבב וילסון 3 2016 בנות לאומית 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7967 סבב פרינס 1 2016 בנים 10 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7968 סבב פרינס 1 2016 בנים 12 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7969 סבב פרינס 1 2016 בנים 14 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7970 סבב פרינס 1 2016 בנים 16 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7971 סבב פרינס 1 2016 בנים לאומית 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7972 סבב פרינס 1 2016 בנות 10 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7973 סבב פרינס 1 2016 בנות 12 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7974 סבב פרינס 1 2016 בנות 14 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7975 סבב פרינס 1 2016 בנות לאומית 01/03/2016 01/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7976 סבב פרינס 2 2016 בנים 10 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7977 סבב פרינס 2 2016 בנים 12 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7978 סבב פרינס 2 2016 בנים 14 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7979 סבב פרינס 2 2016 בנים 16 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7980 סבב פרינס 2 2016 בנים לאומית 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7981 סבב פרינס 2 2016 בנות 10 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7982 סבב פרינס 2 2016 בנות 12 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7983 סבב פרינס 2 2016 בנות 14 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7984 סבב פרינס 2 2016 בנות לאומית 10/03/2016 10/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7985 סבב פרינס 3 2016 בנים 10 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7986 סבב פרינס 3 2016 בנים 12 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7987 סבב פרינס 3 2016 בנים 14 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7988 סבב פרינס 3 2016 בנים 16 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7989 סבב פרינס 3 2016 בנים לאומית 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7990 סבב פרינס 3 2016 בנות 10 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7991 סבב פרינס 3 2016 בנות 12 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7992 סבב פרינס 3 2016 בנות 14 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7993 סבב פרינס 3 2016 בנות לאומית 15/03/2016 15/03/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
7994 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
7995 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
7996 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
7997 שבועות 2016 בנים לאומית 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
7998 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
7999 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
8000 שבועות 2016 בנות לאומית 10/06/2016 17/06/2016 ארצית ארצית - אזור 1 30/05/2016
8001 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8002 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8003 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8004 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8005 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8006 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8008 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית צפון 05/06/2016
8009 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8010 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8011 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8012 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8013 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8014 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8015 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית דרום 05/06/2016
8016 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8017 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8018 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8019 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8020 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8021 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8022 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 05/06/2016
8023 שבועות 2016 בנים 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8024 שבועות 2016 בנים 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8025 שבועות 2016 בנים 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8026 שבועות 2016 בנים 16 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8027 שבועות 2016 בנים לאומית 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8028 שבועות 2016 בנות 10 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8029 שבועות 2016 בנות 12 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8030 שבועות 2016 בנות 14 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8031 שבועות 2016 בנות לאומית 10/06/2016 17/06/2016 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 05/06/2016
8032 תחרות יומית סבב עצמה השרון 2 כללי 15/04/2016 16/05/2016 תחרות יומית אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8033 אלוף האלופים-מחזור 1 כללי 06/05/2016 06/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8034 תחרות יומית כפר המכביה 2 כללי 24/03/2016 24/03/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8035 תחרות יומית אשדוד 2 כללי 16/04/2016 16/04/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8036 תחרות יומית אשדוד 3 כללי 17/05/2016 17/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8037 תחרות מאסטרס הפועל ת"א 2016 תחרות מאסטרס 13/05/2016 21/05/2016 מאסטרס 1 א' כללי הרשמה נסגרה
8038 תחרות יומית מרכה"ט עכו 1 כללי 19/05/2016 19/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8039 סבב פרינס 4 2016 בנים 10 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8040 סבב פרינס 4 2016 בנים 12 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8041 סבב פרינס 4 2016 בנים 14 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8042 סבב פרינס 4 2016 בנים 16 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8043 סבב פרינס 4 2016 בנים לאומית 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8044 סבב פרינס 4 2016 בנות 10 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8045 סבב פרינס 4 2016 בנות 12 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8046 סבב פרינס 4 2016 בנות 14 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8047 סבב פרינס 4 2016 בנות לאומית 01/05/2016 01/05/2016 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8051 תחרות יומית מרכז טניס ת"א 1 כללי 27/05/2016 27/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8054 אלוף האלופים מחזור 2 כללי 20/05/2016 20/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8055 תחרות יומית אס"א ת"א 1 כללי 19/03/2016 19/03/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8056 תחרות יומית אס"א ת"א 2 כללי 03/04/2016 03/04/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8057 תחרות יומית אס"א ת"א 3 כללי 01/05/2016 01/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8058 תחרות יומית אס"א ת"א 4 כללי 15/05/2016 15/05/2016 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8059 תחרות יומית סבב עמק יזרעאל 2 כללי 03/06/2016 03/06/2016 תחרות יומית כללי 27/05/2016
8065 תחרות בינ"ל 11 2016 כללי 07/03/2016 07/03/2016 תחרות בינ"ל כללי הרשמה נסגרה
8066 תחרות בינ"ל 12 2016 כללי 14/03/2016 14/03/2016 תחרות בינ"ל כללי הרשמה נסגרה
8067 תחרות בינ"ל 13 2016 כללי 21/03/2016 21/03/2016 תחרות בינ"ל כללי הרשמה נסגרה
Instagram
השותפים שלנו


volvo
ituran
winner
bg_logo
calcalist
five
San Benedetto